Atlas dóbr kultury współczesnej województwa małopolskiego

Autor:Agnieszka Rozenau-Rybowicz, Dorota Szlenk-Dziubek, Piotr Białoskórski
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2009
Temat:kultura
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:kultura, Małopolska, rozwój regionalny, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Małopolska i Kraków są znane z bogatego i zróżnicowanego dziedzictwa kulturowego, łączonego powszechnie z zachowanymi unikalnymi zabytkami. Naszemu zainteresowaniu i opiece umykają dobra kultury współczesnej o wysokiej wartości artystycznej i historycznej: pomniki i detal urbanistyczny, kościoły, budynki użyteczności publicznej, założenia urbanistyczne i krajobrazowe czy detale architektoniczne, będące uznanym dorobkiem współcześnie żyjących pokoleń i kultury obecnej epoki.

Problematyka ochrony dóbr kultury współczesnej od 2003 r. jest włączona do planowania przestrzennego, co podkreśla jej znaczenie i nakłada na samorządy zarówno na poziomie wojewódzkim jak i lokalnym wspólną odpowiedzialność za zabezpieczenie najbardziej wartościowych elementów przestrzeni Małopolski i Krakowa.

W celu rozpowszechnienia wiedzy o dobrach kultury współczesnej i wymogach ich ochrony oddajemy Państwu publikację „Atlas dóbr kultury współczesnej województwa małopolskiego” prezentującą dobra kultury współczesnej o randze regionalnej, ilustrowaną fotografiami i wzbogaconą mapami z położeniem każdego z obiektów. Z wielką satysfakcją pragniemy podkreślić, że to bezprecedensowe wydanie zawiera podstawy metodyczne wyjaśniające sposób kwalifikacji i waloryzacji zasobów oraz propozycje działań związanych z ochroną dóbr kultury współczesnej. Chcemy tym samym zainspirować samorządy i instytucje do podjęcia działań na rzecz ochrony dóbr kultury współczesnej.

Oddając w Państwa ręce niniejszą publikację wierzymy, iż uda nam się zwrócić uwagę na niedostrzegane piękno Małopolski i Krakowa.

 

Zapraszamy do lektury.