Edukacja – urząd pracy – zatrudnienie. Analiza sytuacji absolwentów rejestrujących się w małopolskich urzędach pracy

Autor:dr Magdalena Jelonek, Beata Mazur
Wydawca:Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2014
Temat:rynek pracy
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:absolwenci, bezrobotni, Małopolska, powiatowe urzędy pracy, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły wyższe,
Okładka raportu

Opis:

„Edukacja – urząd pracy – zatrudnienie. Analiza sytuacji absolwentów rejestrujących się w małopolskich urzędach pracy” powstała w oparciu o dane zgromadzone przez pracowników powiatowych urzędów pracy w systemie Syriusz, w latach 1999-2013. Pokazuje sytuację absolwentów rejestrujących się w małopolskich urzędach pracy (PUP). W pierwszej części przedstawiono informacje na temat młodzieży kończącej szkoły ponadgimnazjalne, w drugiej – na temat absolwentów uczelni. W każdej scharakteryzowano zmiany w liczebności i typie osób rejestrujących się w PUP, biorąc pod uwagę m.in. zdobyty przez nie zawód lub ukończony kierunek studiów, rocznik/kohortę absolwentów oraz płeć.

Zapraszamy również do zapoznania się z ulotką informacyjną „Edukacja – urząd pracy – zatrudnienie. Analiza sytuacji absolwentów rejestrujących się w małopolskich urzędach pracy”.