Analiza i ocena sytuacji województwa małopolskiego jako podmiotu transferów środków publicznych oraz prognoza finansowa dla regionu na lata 2010–2015

Autor:Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2009
Temat:finanse
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Małopolska, prognoza finansowa, przepływy środków, środki publiczne, transfery środków publicznych, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Zasadniczym celem opracowania pt. „Analiza i ocena sytuacji województwa małopolskiego jako podmiotu transferów środków publicznych oraz prognoza finansowa dla regionu na lata 2010–2015” było dokonanie bilansu sytuacji województwa małopolskiego jako podmiotu transferów środków publicznych pomiędzy województwem i instytucjami publicznymi położonymi poza województwem.

Analiza obejmuje zarówno prezentację przepływów środków publicznych w ujęciu statystycznym – ilustrując m.in. skalę transferów, pozycję Małopolski na tle innych regionów oraz obserwowane trendy – jak i analizę jakościową, stanowiąc podstawę dla bezpośrednich wniosków i rekomendacji dotyczących zarówno kwestii regulacyjnych, jak i organizacyjnych.

Dokonana została ponadto prognoza budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego w latach 2010-2015 i ocena – na podstawie opracowanej prognozy – potencjału i zdolności do pełnego wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego możliwych do pozyskania środków pochodzących z budżetu UE.