Analiza w obszarze edukacji na potrzeby Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027

Autor:Magdalena Danek, Marcin Węgrzyn
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2021
Temat:edukacja
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:edukacja, Małopolska, Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego,
Okładka raportu

Opis:

Obszary tematyczne analizy obejmują kwestie, które zostały zidentyfikowane jako istotne w kontekście projektowania przyszłych kierunków wsparcia placówek oświatowych.

Analiza pozwoliła odpowiedzieć na pytania dotyczące m.in. liczby uczniów objętych specjalną ścieżką kształcenia oraz gotowości szkół, zarówno w wymiarze technicznym, kadrowym, jak i organizacyjnym do prowadzenia zajęć dostosowanych do dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W analizie podjęto także zagadnienia związane ze stanem infrastruktury placówek oświatowych, w tym z bieżącymi potrzebami w tym zakresie, innowacyjnością w procesie kształcenia oraz wpływem pandemii COVID-19 na funkcjonowanie placówek oraz efekty nauczania.

Zrealizowane badanie pozwoliło sformułować wnioski, które mogą zostać wykorzystane przy projektowaniu wsparcia z regionalnego programu operacyjnego. Wnioski płynące z analizy zostały pogrupowane w obszarach odpowiadających poszczególnym celom badawczym.

Zapraszamy do zapoznania się z analizą.