Aktualizacja diagnozy pogłębionej innowacyjności gospodarki Małopolski

Autor:dr Tomasz Geodecki, dr Piotr Kopyciński, dr hab. Łukasz Mamica
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2015
Temat:innowacyjność
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:innowacja, innowacyjny region, potencjał innowacyjności Małopolski, Regionalna Strategia Innowacji 2014-2020, rozwój regionu, rozwój technologiczny,
Okładka raportu

Opis:

„Aktualizacja diagnozy pogłębionej innowacyjności gospodarki Małopolski”

Analiza to diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej z uwzględnieniem innowacyjności. Powstała na potrzeby Regionalnej Strategii Innowacji 2014-2020. Raport stanowi kompendium wiedzy w zakresie wskaźników innowacyjności – w obszarze infrastruktury i instrumentów regionu wiedzy, nowoczesnych technologii i sektora B+R. W celu przedstawienia potencjału Małopolski w zakresie innowacyjności wykorzystano do porównań 6 polskich województw: dolnośląskie, łódzkie, mazowieckie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie oraz 3 regiony europejskie – Południowa Szwecja, Turyngia oraz Katalonię.