- MORR - https://www.obserwatorium.malopolska.pl -

Absolwenci po czterech latach od ukończenia szkoły

Opracowanie „Absolwenci po czterech latach od ukończenia szkoły” pokazuje sytuację absolwentów szkół zawodowych po czterech latach od ukończenia nauki. Publikacja zawiera informacje dotyczące pracy i nauki podejmowanej przez absolwentów. Omawia także kwestię bezrobocia i bierności zawodowej młodych. Ważną część analizy stanowi porównanie sytuacji absolwentów w czasie: po roku i po czterech latach od uzyskania dyplomu. Opracowanie przygotowano na podstawie badania osób, które w 2010 roku ukończyły zasadnicze szkoły zawodowe, technika i szkoły policealne.