Absolwenci po czterech latach od ukończenia szkoły

Autor:Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji
Wydawca:Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2015
Temat:edukacja
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:absolwenci, bezrobocie, kariera, Małopolska, nauka, poszukiwanie pracy, praca, szkoły zawodowe,
Okładka raportu

Opis:

Opracowanie „Absolwenci po czterech latach od ukończenia szkoły” pokazuje sytuację absolwentów szkół zawodowych po czterech latach od ukończenia nauki. Publikacja zawiera informacje dotyczące pracy i nauki podejmowanej przez absolwentów. Omawia także kwestię bezrobocia i bierności zawodowej młodych. Ważną część analizy stanowi porównanie sytuacji absolwentów w czasie: po roku i po czterech latach od uzyskania dyplomu. Opracowanie przygotowano na podstawie badania osób, które w 2010 roku ukończyły zasadnicze szkoły zawodowe, technika i szkoły policealne.