Badania

Realizujemy badania statystyczne, przygotowujemy analizy, pozyskujemy i dostarczamy dane, opracowujemy rekomendacje i prognozy oraz zbieramy dobre praktyki.

Publikacje

Szeroko upowszechniamy również wyniki naszych analiz dzięki drukowi raportów i zamieszczaniu ich w formie elektronicznej w cyfrowej bibliotece na naszej stronie internetowej.

Wydarzenia

Organizujemy także wydarzenia, debaty, warsztaty i konferencje. Dotychczas zrealizowaliśmy między innymi:

  • 13 seminariów na temat m.in. efektywnej partycypacji społecznej, budżetu obywatelskiego, polityki miejskiej, instytucji kultury;
  • cykl debat „Małopolska. Tworzymy przyszłość” („Gra o czyste powietrze”, „Szkoła pracy, praca życia”, „Małopolski rynek pracy. Rewolucja już tu jest”);
  • konferencje: „Miasto otwarte na zmiany”, „Kultura w czasach sztucznej inteligencji”, „Wsparcie dzienne dzieci i młodzieży w woj. małopolskim – obecne i przyszłe standardy usług”.

Konferencje Krakowskie

Jednym z najbardziej popularnych wydarzeń, jakie organizujemy, jest cykl Konferencji Krakowskich, realizowany od 2008 r. Konferencje są okazją do debaty dla samorządowców, polityków, naukowców, ekspertów i działaczy społecznych na temat aktualnych problemów i wyzwań współczesnego świata.

Kanały komunikacji

Wszystkie aktualności, a przede wszystkim nasze publikacje dostępne są naszej stronie internetowej w polskiej i angielskiej wersji językowej. Zapraszamy również do polubienia naszych stron w mediach społecznościowych:

gdzie na bieżąco udostępniamy najważniejsze informacje o naszych działaniach.