Głównym celem działalności Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego jest dostarczanie informacji niezbędnej do monitorowania rozwoju społeczno-gospodarczego Małopolski.

Cele Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

   realizacja badań, analiz

   pozyskiwanie i dostarczanie danych i informacji

    dostarczanie rekomendacji i prognoz

   nawiązywanie i pogłębianie współpracy z instytucjami prowadzącymi badania oraz innymi regionami w Polsce i Europie

    zbieranie dobrych praktyk i upowszechnianie wypracowanej wiedzy

Liczba opracowanych ekspertyz

Liczba zorganizowanych wydarzeń

Liczba uczestników wydarzeń

wypracowane w okresie 1.VIII.2015 – 30.IV.2018 r.