Obserwatorium

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego (MORR), to regionalny think tank, który tworzy kilkunastoosobowy zespół zajmujący się realizacją badań nad rozwojem społeczno-gospodarczym Małopolski. MORR jest częścią Departamentu Rozwoju Regionu, działającego w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie.

Współpraca

Wspieramy zarząd i sejmik Województwa Małopolskiego w kreowaniu polityk publicznych poprzez dostarczanie potrzebnych w tym celu informacji i rekomendacji.

Nasze działania kierujemy także do instytucji publicznych (instytucji statystyki publicznej, instytucji badawczych, uczelni wyższych), a także prywatnych firm zajmujących się problematyką badań społecznych czy analiz ekonomicznych.

Ponadto współpracujemy z  ośrodkami badawczymi z innych krajów, dzięki czemu czerpiemy inspirację i wymieniamy się informacjami w zakresie stosowanych metod i technik badawczych.

Projekt

Działania Obserwatorium współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Liczba opracowanych ekspertyz

Liczba zorganizowanych wydarzeń

Liczba uczestników wydarzeń

wypracowane w okresie 1.VIII.2015 – 30.IV.2018 r.