Głównym celem działalności Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego jest dostarczanie informacji niezbędnej do monitorowania rozwoju społeczno-gospodarczego Małopolski.

Cele Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

  • realizacja badań, analiz
  • pozyskiwanie i dostarczanie danych i informacji
  • dostarczanie rekomendacji i prognoz
  • nawiązywanie i pogłębianie współpracy z instytucjami prowadzącymi badania oraz innymi regionami w Polsce i Europie
  • zbieranie dobrych praktyk i upowszechnianie wypracowanej wiedzy

Liczba opracowanych ekspertyz

Liczba zorganizowanych wydarzeń

Liczba uczestników wydarzeń

wypracowane w okresie 1.VIII.2015 – 30.IV.2018 r.