Moduł do wizualizacji danych Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

Moduł do wizualizacji danych jest narzędziem umożliwiającym przestrzenną prezentację danych zebranych przez Obserwatorium oraz inne instytucje monitorujące i analizujące rozwój społeczno-gospodarczy Małopolski.

Do czego może przydać się Moduł do wizualizacji danych ?

Moduł powstał z myślą o ułatwieniu dostępu do agregowanych danych i dostarczeniu narzędzia do ich prezentacji. MoWi pozwala na eksplorowanie zmiennych i danych, co przybliża do poznania danego zjawiska czy interpretacji dynamiki sytuacji rozwojowych. Na podstawie obserwacji danych można się również pokusić o prognozowanie trendów.

Dane zebrane w module mogą być wykorzystane przy realizacji badań o zasięgu krajowym, regionalnym czy lokalnym oraz w działaniach o charakterze zarządczym i strategicznym.

Dzięki Modułowi zgromadzone dane można pozyskać w postaci mapy, tablic, wykresu oraz statystyk wygenerowanych do arkusza kalkulacyjnego. Narzędzie umożliwia analizę na przestrzeni lat w kontekście województw Polski, województwa małopolskiego, małopolskich powiatów i gmin.

W Module są gromadzone dane w kilku obszarach:

     [icon name=”crosshairs” class=”” unprefixed_class=””]    Małopolska, gdzie zebrane zostały podstawowe wskaźniki o województwie

     [icon name=”industry” class=”” unprefixed_class=””]    gospodarka

     [icon name=”database” class=”” unprefixed_class=””]    fundusze europejskie

     [icon name=”map-signs” class=”” unprefixed_class=””]    rozwój regionalny

     [icon name=”users” class=”” unprefixed_class=””]    społeczeństwo.

Zrób swoją mapę

Moduł wizualizacji danych MORR posiada narzędzie do wygenerowania mapy, tabeli czy wykresu na podstawie własnych danych. Temu celowi służy możliwość wyboru obszaru terytorialnego. Użytkownik może indywidualnie dostosować wizualizację poprzez określenie kolorystyki, etykiet czy jednostki miary. Dane można wprowadzać zarówno poprzez kopiowanie, jak i ręczne wpisywanie.

Mechanizm ten został zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują zwizualizować przestrzennie dane, ale nie posiadają oprogramowania.

Zasoby Moduły do wizualizacji danych 

Moduł systematycznie jest aktualizowany oraz uzupełniany o nowe dane i nowe kategorie wskaźników.

Tych z Państwa, którzy chcieliby wzbogacić Moduł do wizualizacji danych o własne dane czy szeregi czasowe, prosimy o kontakt – morr@umwm.pl