Moduł do wizualizacji danych

Jest to narzędzie umożliwiające przestrzenną prezentację danych dotyczących Małopolski, bez konieczności instalowania oprogramowania. Moduł umożliwia dostęp do agregowanych danych i jest narzędziem do ich prezentacji.

Dane zebrane w module mogą być wykorzystane do realizacji badań o zasięgu krajowym, regionalnym czy lokalnym oraz w działaniach o charakterze zarządczym i strategicznym. Zgromadzone dane można pozyskać w postaci mapy, tablicy, wykresu lub statystyki, wygenerowanych do arkusza kalkulacyjnego.

Dane gromadzone w module dotyczą podstawowych wskaźników o województwie małopolskim, gospodarki, funduszy europejskich, rozwoju regionalnego i społeczeństwa.

Zrób swoją mapę

Moduł wizualizacji danych posiada narzędzie do wygenerowania mapy, tabeli czy wykresu na podstawie własnych danych. Użytkownik może indywidualnie dostosować wizualizację poprzez określenie kolorystyki, etykiet czy jednostki miary. Dane można wprowadzać zarówno poprzez kopiowanie, jak i ręczne wpisywanie.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcieliby wzbogacić moduł do wizualizacji danych o własne dane czy szeregi czasowe. W tym celu prosimy o kontakt w formie elektronicznej na adres: morr@umwm.pl