Zarządzanie Strefami Aktywności Gospodarczej. Podręcznik dobrych praktyk.

economy_iconMałopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego na podstawie raportu pt. „Strefy Aktywności Gospodarczej w Małopolsce. Aktualny stan i plany” przygotowało podręcznik „Zarządzanie Strefami Aktywności Gospodarczej. Podręcznik dobrych praktyk”.

Podręcznik dobrych praktyk został przygotowany w oparciu o porady ekspertów na co dzień zajmujących się tematyką stref gospodarczych oraz obsługą inwestora, a także literaturę z zakresu zarządzania. Podręcznik jest skierowany do władz lokalnych, które posiadają lub planują utworzenie na swoim obszarze Strefy Aktywności Gospodarczej. Jego celem jest podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej tworzenia i funkcjonowania tego typu obszarów wśród pracowników samorządów lokalnych. Wskazówki w nim zawarte w większości uznać można za uniwersalne i możliwe do zastosowania w różnych typach gmin. Diagnoza sytuacji w małopolskich gminach ujawniła, że w kwestiach o których mowa powyżej pojawiają się liczne problemy. Są to kwestie, które często wynikają z braku rynkowej orientacji gmin lub patrzenia na pewne kwestie z punktu widzenia administracji publicznej. Jednak podstawą wszelkich działań we współczesnych relacjach z biznesem jest przyjęcie filozofii działań charakterystycznych dla środowiska biznesu.

Zapraszamy do lektury podręcznika.

Zarządzanie Strefami Aktywności Gospodarczej. Podręcznik dobrych praktyk.