Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce 2014

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego przedstawia opracowanie  „Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce 2014” dotyczące międzynarodowej wymiany handlowej Małopolski i Polski w 2014 roku.

Wymiana handlowa stanowi ważną część gospodarki krajowej, która po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej przybrała na sile. Wzrastający poziom eksportu i importu to m.in. efekt coraz silniejszej aktywności krajowych firm na zagranicznych rynkach.

Analizie poddano poziom wymiany handlowej Małopolski na tle pozostałych regionów oraz Polski, wskazano najważniejsze branże oraz kluczowych partnerów w zakresie handlu międzynarodowego. Małopolska niezmiennie od kilku lat zajmuje 6 pozycje pod względem eksportu oraz importu. Małopolska wymiana handlowa rośnie szybciej niż średnio w kraju. Od 3 lat notowana jest poprawa salda małopolskiej wymiany zagranicznej. Województwo małopolskie prowadzi wymianę handlową przede wszystkim z krajami europejskimi. Jedynie 10% handlu odbywało się w 2014 roku na innych kontynentach. Na pozycji głównego partnera Małopolski umocnili się Niemcy. Pogorszyła się współpraca ze wschodnimi sąsiadami Polski: Rosją, Ukrainą i Białorusią, choć nadal jest to destynacja, gdzie wskaźnik intensywności eksportu jest ponadprzeciętnie wysoki.

Pogłębionej analizie poddano poziom wymiany na poziomie małopolskich powiatów.

Ilość firm eksportujących w latach 2009 i 2014

[iframe src=”https://www.obserwatorium.malopolska.pl/wizualizacja/site/index?compare=1&display=map&indicator_category_id=116&indicator_id=&base_county_id=&base_map=1&opt=og%C3%B3lny&opt_show_borders=1&opt_show_legend=1&map-1-year=2009&map-2-year=2014&embed=true&lang=pl_PL” width=”100%” height=”500″></firame]

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Handel zagraniczny w Małopolsce i pozostałych polskich województwach – eksport i import w mld euro w latach 2005-2014

[iframe src=”https://docs.google.com/spreadsheets/d/14uSvfcySwaHOKTt0oGhq952i2NNe6CoXhwW1poIDBR0/pubchart?oid=1347539201&format=interactive”]

Prezentowane dane dotyczące handlu zagranicznego pochodzą z Izby Celnej w Warszawie. Raporty na temat handlu zagranicznego są przygotowywane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego od 2004 roku.

Zapraszamy do lektury.

Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce 2014 – raport

Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce 2014 – streszczenie

aaaaaaaaaaaaaa

Więcej danych z obszaru handlu zagranicznego w module Wizualizacji danych Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego w dziale Gospodarka