Zapotrzebowanie na kwalifikacje w wybranych obszarach kształcenia zawodowego

Celem badania była identyfikacja oczekiwań pracodawców wobec absolwentów szkół zawodowych w obszarach administracyjno-usługowym, elektryczno-elektronicznym, turystyczno-gastronomicznym, medyczno-społecznym oraz określenie zapotrzebowania na pracowników w ujęciu zawodów w perspektywie kolejnych 5 lat.

Ze względu na duże zróżnicowanie zawodów w badanych obszarach podjęto decyzję o wewnętrznym ich podziale. W tym celu posłużono się klasyfikacją zawodów wykorzystywaną przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”. W ramach tej klasyfikacji 8 obszarów kształcenia zawodowego podzielono na 25 branż. Badanie „Zapotrzebowanie na kwalifikacje w wybranych obszarach kształcenia zawodowego” zrealizowane zostało w wybranych 4 obszarach kształcenia zawodowego, które dla potrzeb badania podzielono na 15 branż. W każdej z analizowanych branż przedstawiono wyniki badań w ujęciu zawodów.

Oczekiwane kompetencje i kwalifikacje

Zauważa się wskazywanie przez pracodawców dwojakiego rodzaju oczekiwanych kompetencji i kwalifikacji. Dla przeważającej grupy pracodawców ważne są kompetencje specjalistyczne, związane bezpośrednio z praktycznymi umiejętnościami pozwalającymi na prawidłowe wykorzystanie wiedzy teoretycznej w środowisku pracy. Tego rodzaju sytuacja występowała między innymi wśród pracodawców w obszarze elektryczno-energetycznym oraz administracyjno-usługowym (głównie w branżach chemiczno-ceramiczno-szklarskiej, drzewno-meblarskiej, ekonomiczno-administracyjno-biurowej i fryzjersko-kosmetycznej), którzy wskazywali je jako najważniejsze, a zarazem trudnodostępne wśród absolwentów szkół zawodowych. Wyrażali tym samym opinię, iż wielokrotnie kompetencje te uczniowie są w stanie uzyskać dopiero pracując w zawodzie bądź uczestnicząc w specjalnych kursach. W obszarze medyczno-społecznym również wymieniano specjalistyczne umiejętności praktyczne jako najważniejsze w wykonywaniu czynności zawodowych, z zaznaczeniem, iż można je nabyć dopiero na stanowisku pracy. Z kolei kompetencje ogólnozawodowe wskazywali jako kluczowe i najbardziej znaczące pracodawcy z obszaru turystyczno-gastronomicznego.

 

 

Zawody o największym zapotrzebowaniu

Badania przeprowadzone wśród pracodawców województwa małopolskiego pokazują, że obecnie największe zapotrzebowanie w obszarze A-U dotyczy zawodów krawiec (91%), stolarz (80%), fryzjer (79%), kierowca mechanik (73%), technik rachunkowości (57%), obuwnik (54%), operator urządzeń przemysłu chemicznego (53%), technik spedytor (48%), technik ekonomista (45%) oraz technik usług kosmetycznych (45%), w obszarze E-E dotyczy techników informatyków (73%) i elektryków (43%), w obszarze M-S – techników ochrony fizycznej osób i mienia (71%), opiekunek środowiskowych (53%) i asystentów osoby niepełnosprawnej (40%), natomiast w obszarze T-G – kucharzy (65%), kelnerów (54%) i operatorów maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego (39%).

Raporty do pobrania:

 

Obszar administracyjno-usługowy (A-U)
Chemiczno-ceramiczno-szklarskaRaport dla branży
Karty zawodów
Drzewno-
meblarska
Raport dla branży
Karty zawodów
Ekonomiczno-
administracyjno-biurowa
Raport dla branży
Karty zawodów
Fryzjersko-kosmetycznaRaport dla branży
Karty zawodów
Poligraficzno – fotograficznaRaport dla branży
Karty zawodów
Skórzano – obuwniczaRaport dla branży
Karty zawodów
transportowo – spedycyjno – logistycznaRaport dla branży
Karty zawodów
Włókienniczo – odzieżowaRaport dla branży
Karty zawodów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszar elektryczno – elektroniczny (E-E)
Elektryczno – elektroniczna
i energetyczna
Raport dla branży
Karty zawodów
TeleinformatycznaRaport dla branży
Karty zawodów

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszar medyczno – społeczny (M-S)
Ochrona i bezpieczeństwo
Raport dla branży
Karty zawodów
Ochrona zdrowia
Raport dla branży
Karty zawodów
Pomoc społeczna Raport dla branży
Karty zawodów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszar turystyczno – gastronomiczny (T-S)
Hotelarsko – gastronomiczno – turystyczna
Raport dla branży
Karty zawodów
Spożywcza
Raport dla branży
Karty zawodów