Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa w Małopolsce

Stan rolnictwa oraz obszarów wiejskich w województwie małopolskim, ich procesy rozwojowe, także procesy transformacyjne kształtowane były i są przez różnorodne i złożone historyczne, ekonomiczne i społeczno-kulturowe uwarunkowania.

W okresie 2004 – 2014 do rolników, przedsiębiorców i samorządów w województwie małopolskim trafiło około 5 miliardów złotych na realizację projektów w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Zdecydowana większość tej kwoty wypłacona została bezpośrednio rolnikom jako dopłaty obszarowe.

Co dały rolnictwu małopolskiemu te fundusze? Czy i jak zmieniły obraz małopolskiej wsi? Jak może kształtować się przyszłość rolnictwa? Z tymi problemami zmierzyli się autorzy opracowania „Stan oraz perspektywy rozwoju rolnictwa w województwie małopolskim ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia środkami Unii Europejskiej”.  Udzielone przez nich odpowiedzi nie są jednoznaczne – przy tak silnym zróżnicowaniu warunków prowadzenia działalności rolnej, jakie występują w Małopolsce, wszelkie próby oceny napotykają na poważne problemy. Tym niemniej w opracowaniu zawarte są liczne wnioski, mogące stanowić wątki dyskusji na temat ewentualnych zmian w dystrybucji środków wsparcia.

Zapraszamy do lektury raportu.

Stan oraz perspektywy rozwoju rolnictwa w województwie małopolskim ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia środkami Unii Europejskiej