Rozwój e-usług i e-administracji w małopolskich urzędach

Głównym celem analizy Rozwój e-usług i e-administracji w małopolskich urzędach było zdiagnozowanie działań urzędów administracji publicznej województwa w obszarze cyfryzacji, w tym usług publicznych, czyli e-usług, i wdrażania rozwiązań sprzyjających rozwojowi e-administracji.

 

E-administracja i usługi publiczne świadczone w formie e-usług są skutecznymi narzędziami wspierającym gospodarne wydatkowanie środków publicznych, gdyż, po pierwsze: zmniejszają skalę wydatków, a po drugie: wpływają na podwyższenie wydajności pracy administracji publicznej. Dodatkowymi zaletami wdrażania rozwiązań z obszaru ICT są zmiany reorganizacyjne – strukturalne i procesowe; współdzielenie zasobów oraz wspieranie zarządzania danymi poprzez choćby wdrażanie rozwiązań bazodanowych.

Wdrażane rozwiązania z obszaru ICT, zarówno w przypadku e-usług czy e-administracji, powinny być tworzone z myślą o użytkowniku. Wyjście naprzeciw oczekiwaniom użytkowników pobudza współpracę, a także wpływa na wzrost jakości świadczonych usług publicznych i to zarówno tych świadczonych drogą elektroniczną jak i tradycyjną.

Ponad połowa internautów (55%) w Polsce preferuje załatwianie spraw administracyjnych drogą tradycyjną. Jednak przedsiębiorcy oraz społeczeństwo wykazują powolną tendencję wzrostową w zakresie oczekiwań, jeśli chodzi o interakcję z wykorzystaniem technologii ICT.

Małopolska zajmuje 2. lokatę wśród polskich regionów, za Śląskiem, w zakresie świadczenia i rozwijania e-administracji. Natomiast jest już liderem w zakresie korzystania z usług e-puap. Jednak w województwie występują zróżnicowania terytorialne w zakresie wykorzystania możliwości e-administracji – szczególnej troski wymagają gminy we wschodniej, południowej i północnej części województwa.

57% internautów z Małopolski próbowało załatwić sprawę urzędową przez internet. Znaczny odsetek internautów korzysta z mobilnych urządzeń, co wymusza konieczność dostosowania oprogramowania do tego typu sprzętu.

Elementem, na który warto zwrócić uwagę jest poziom poczucia bezpieczeństwa podczas korzystania z usług internetowych. Z danych wynika, że obywatele wyższym zaufaniem w tym zakresie darzą bankowość i zakupy, zatem sektor prywatny, niż sprawy urzędowe czy ochronę zdrowia, czyli sektor publiczny. Dobrze prognozującą w tym obszarze informacją jest fakt, że Małopolanie należą do grupy Polaków charakteryzującej się względnie wysokim poziomem zaufania do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez instytucje publiczne.

Jedną z bolączek administracji samorządowej jest wyjście do użytkownika ze stworzonymi e-usługami. Władze lokalne powinny podejmować szerokie działania w celu minimalizowania wykluczenia cyfrowego oraz zintensyfikować działania edukacyjne mające na celu podniesienie umiejętności informatycznych i cyfrowych zarówno wśród obywateli jak i przedsiębiorstw. Bez podniesienia kompetencji cyfrowych społeczeństwa poziom korzystania nawet z najlepiej zaprojektowanych cyfrowo usług publicznych pozostanie na niskim poziomie – tak jak w przypadku Malty, Portugalii czy Hiszpanii – mimo, że te trzy kraje zainwestowały astronomiczne środki publiczne w rozwój e-usług i e-administracji.

Zebrane informacje obrazują stan informatyzacji oraz plany małopolskich urzędów w gminach i powiatach w zakresie wdrażania e-usług oraz informatyzacji samych urzędów.

Zapraszamy do lektury raportu.

Rozwój e-usług i e-administracji w małopolskich urzędach – raport