Ranking gmin Małopolski 2022

Ranking gmin Małopolski to inicjatywa organizowana od 2011 roku przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Wyniki Rankingu oparte są o dane pochodzące ze statystyki publicznej, zebrane i zestawione przez Urząd Statystyczny w Krakowie.
Szczegółowe zestawienie wyników dostępne jest na stronie Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji: https://mistia.org.pl/konkursy/ranking-gmin-malopolski-1/ranking-gmin-malopolski-2022.
Niniejsze opracowanie przygotowane przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego ma jedynie charakter syntetyzujący informacje pochodzące z tego źródła. Nie stanowi badania własnego ani nie jest autorską oceną MORR.

Ranking gmin Małopolski 2022 (RGM) to klasyfikacja gmin pod względem potencjału rozwojowego opracowana w oparciu o dane za 2021 rok. Celem rankingu jest ocena potencjału, aktywności i wyników osiąganych przez małopolskie gminy w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i przestrzennym.

Spośród wszystkich gmin najwyższy wskaźnik w 2021 roku odnotowała gmina miejsko-wiejska Niepołomice (3,68). Na kolejnych miejscach uplasowały się gminy: Wielka Wieś (3,43), Zielonki (3,30) oraz Zabierzów (3,29). Wszystkie to gminy wiejskie położone w powiecie krakowskim. Piątą pozycję zajęła gmina Sękowa z powiatu gorlickiego (3,07).

W przypadku gmin o najniższym wskaźniku, najwięcej z nich przynależy do powiatu dąbrowskiego, miechowskiego i proszowickiego. Ponownie najsłabiej wypadła gmina wiejska Bolesław (dąbrowski). Była to jedyna gmina o wartości wskaźnika poniżej 1 (tj. 0,71), a zarazem zdecydowanie „odstająca” od pozostałych. Gmina Kozłów zaklasyfikowana jako przedostatnia osiągnęła wskaźnik – 1,25. Nieco wyższe wartości o ok. 1,4 uzyskały gminy: Mędrzechów (1,41), Gręboszów (1,41), Radgoszcz (1,41), Radziemice (1,43) i Raciechowice (1,44).

W ujęciu przestrzennym najwyższy wskaźnik osiągnęły gminy podkrakowskie, należące do powiatu krakowskiego i wielickiego. Natomiast najsłabiej wypadają gminy północno-wschodniej Małopolski, tj. powiaty dąbrowski, proszowicki oraz miechowski.

 

Zapraszamy do zapoznania się z całą ANALIZĄ.

 

Ranking gmin Małopolski 2022