- MORR - https://www.obserwatorium.malopolska.pl -

Potencjał społeczno-gospodarczy i funkcje miast – komponent 1. dla Małopolski

W ramach badania Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich, powstały raporty cząstkowe w zakresie komponentu 1. pn. Potencjał społeczno-gospodarczy i funkcje miast.

Komponent ten obejmuje ocenę miast pod kątem ich potencjału rozwojowego, funkcji gospodarczych oraz barier rozwojowych z uwzględnieniem podziału na ośrodki o znaczeniu ponadregionalnym, regionalnym, subregionalnym i lokalnym.

Województwo małopolskie było jednym z sześciu województw, które wzięły udział w partnerskim projekcie badawczym pt. Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich [1]. Województwem, które przewodziło projektowi było pomorskie. Ponadto wzięły w nim udział województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie.

Badanie składało się z trzech komponentów, a w tym z raportów cząstkowych. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę komponentu pierwszego Potencjał społeczno-gospodarczy i funkcje miast.

Komponent 1. Potencjał społeczno-gospodarczy i funkcje miast obejmuje ocenę miast pod kątem ich potencjału rozwojowego, funkcji gospodarczych oraz barier rozwojowych z uwzględnieniem podziału na ośrodki o znaczeniu ponadregionalnym, regionalnym, subregionalnym i lokalnym.

Cele szczegółowe, jakie zostały uwzględnione w tym komponencie to przede wszystkim:

Zapoznaj się z raportem Komponent 1. dla województwa małopolskiego [2]

Komponent 1. dla pozostałych województw:

Komponent 1. dla województwa pomorskiego [3]

Komponent 1. dla województwa kujawsko-pomorskiego [4]

Komponent 1. dla województwa łódzkiego [5]

Komponent 1. dla województwa warmińsko-mazurskiego [6]

Komponent 1. dla województwa zachodniopomorskiego [7]