Podsumowanie IX Konferencji Krakowskiej

okładka publikacji "Polska regionów - Polska miast"Publikacja jest próbą podsumowania IX Konferencji Krakowskiej „Polska regionów – Polska miast”, która odbyła się w Krakowie w dniach 28–29 listopada 2016 roku. Książka powstała w niebywale fascynującym, a zarazem krytycznym dla Europy, Polski i jej regionów czasie.

Tematyka tomu koncentruje się na perspektywach rozwoju oraz zagrożeniach cywilizacyjnych miast i regionów w kilku aspektach, przede wszystkim:

  • zagrożeniach i perspektywach współczesnej Europy,
  • roli i znaczenia samorządu wewnątrz kraju i jego relacji z władzami centralnymi,
  • przyszłości polskiej urbanizacji,
  • polityki miejskiej w kontekście metropolizacji,
  • wpływu polskiej wsi na rozwój kraju.

Nie od dziś wiadomo, że dobrobyt sprzyja postawom zachowawczym i korzystaniu z tego, co zostało już wypracowane. Natomiast kryzys i niepewność są impulsem do zmian, podejmowania energicznych wysiłków i wytyczania nowych ścieżek rozwoju. Wyzwania, przed którymi dziś stoi Europa, będą wymagały odważnych reform i śmiałych wizji. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z artykułami umieszczonymi w publikacji. Jesteśmy przekonani, że debaty podczas IX Konferencji Krakowskiej pomogły nakreślić scenariusze pozwalające optymistyczniej spoglądać w przyszłość.

Zapraszamy do lektury!

„Polska regionów – Polska miast”

Więcej informacji o IX Konferencji Krakowskiej na stronie Konferencji Krakowskich.