Małopolanie o jakości powietrza, aktywności fizycznej i związkach z innymi województwami

Jakie skojarzenia mają mieszkańcy Małopolski z województwem śląskim? Co myślą o zanieczyszczeniu powietrza, przyczynach i działaniach władz lokalnych w tym obszarze? Czy są aktywni fizycznie? Jak oceniają dostęp do obiektów sportowych? Małopolanie odpowiedzieli na 23 pytania postawione w badaniu, a ich odpowiedzi zostały zanalizowane przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

nnn

5. edycja „Badania opinii mieszkańców Małopolski” dotyczyła następujących zagadnień, m.in.:

  1. związków z innymi województwami, w tym w szczególności więzi z województwem śląskim i jego mieszkańcami;
  2. skojarzeń z województwem śląskim;
  3. jakości powietrza (ogólna wiedza, opinie dotyczące działań podejmowanych przez decydentów lokalnych, postawy społeczeństwa w obszarze jakości powietrza);
  4. aktywności fizycznej (postawa Małopolan wobec aktywności fizycznej i sportu).

ZWIĄZKI Z INNYMI POLSKIMI REGIONAMI

Związek przynajmniej z jednym województwem i jego mieszkańcami odczuwa 35,9% Małopolan. Najczęściej wskazywany był związek z województwem śląskim, zdecydowanie mniej wskazań było na województwo podkarpackie. Wymieniane były głównie więzi rodzinne.

Z województwem śląskim kojarzy się Małopolanom „przemysł, kopalnie i huty”, „górnik, górnictwo, ciężka praca” oraz „dobrze funkcjonująca gospodarka, rozwój, innowacje”.

JAKOŚĆ POWIETRZA W MAŁOPOLSCE

Prawie 40% Małopolan określa stopień zanieczyszczenia powietrza w swojej miejscowości jako „bardzo duży”, 32,6% – jako „średni”, a 19,3% – jako „niski”. O tym, że nie ma zanieczyszczeń w miejscowości zamieszkania mówi 6,9% badanych.

Małopolanie są przekonani, że to „opalanie złej jakości paliwami” jest główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza. Prawie równie często wybierany był „transport samochodowy”. W mniejszym odsetku – „przemysł” i „opalanie śmieciami”.

Według mieszkańców województwa władze gminy / miasta powinny podejmować działania mające na celu zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza (jest to bardzo istotne” lub „istotne” dla 89,9% mieszkańców regionu).

38,5% Małopolan nie spotkało się z sytuacją, aby ktoś palił śmieciami w gospodarstwie domowym w ich miejscowości zamieszkania, jednak co czwarty badany „często” spotyka się z taką sytuacją, a jedna trzecia wskazała, że słyszała o takich przypadkach, ale są one rzadkie.

Zdecydowana większość mieszkańców regionu (85,3%) uważa, że w sprzedaży powinien być tylko „dobrej jakości” węgiel (posiadający wysoką kaloryczność, a przez to wysoką wartość opałową, pozostawiający stosunkowo niewielką ilość popiołu, wydajny w spalaniu i emitujący do atmosfery mniej trujących substancji).

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA MAŁOPOLAN

Jeden na trzech mieszkańców regionu podejmuje aktywność fizyczną (rozumianą jako aktywność ukierunkowaną m.in. na poprawienie stanu zdrowia, kondycji itd., niezwiązaną z wykonywaniem prac domowych czy zawodowych i zaplanowaną w czasie) 3 razy w tygodniu bądź częściej. Kolejna trzecia część Małopolan robi to jeden do dwóch razy w tygodniu. Rzadziej taką aktywność, 1-3 razy w miesiącu, podejmuje co siódmy mieszkaniec województwa.

Najpopularniejszymi aktywnościami fizycznymi podejmowanymi przez Małopolan są jazda na rowerze i turystyka piesza.

Małopolanie uważają, że w kwestii obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie ich gminy w największym stopniu brakuje ścieżek rowerowych i pływalni.

Badanie przeprowadzono na 3 000 mieszkańcach Małopolski.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania, streszczeniami w języku polskim i angielskim oraz infografiką.