Jak małopolscy pracodawcy podchodzą do zagadnienia zarządzania wiekiem?

Małopolska to dynamicznie rozwijający się rynek pracy z wciąż wzrastającym wskaźnikiem zatrudnienia.

Tajemnicę sukcesu regionu stanowi niewątpliwie skojarzenie co najmniej kilku branż, nadających tempo zmianom. Dominujące gałęzie rozwoju takie jak turystyka, handel, finanse, przemysł czy branża budowlana przyciągają do Małopolski nowych pracowników z kraju i zagranicy. Nie oznacza to jednak spadku zapotrzebowanie na siłę roboczą.

Jak pracodawcy powinni zadbać o zasoby kadrowe?

Mając na uwadze takie zjawiska jak niż demograficzny i starzejące się społeczeństwo, należy zachęcać pracodawców do zwrócenia szczególnej uwagi na możliwość aktywizacji grup biernych zawodowo oraz konieczność zadbania o już posiadane zasoby kadrowe. Nie tylko zadowolenie klienta, również dobrostan pracowników powinien stanowić istotny czynnik kierunku rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa. W końcu to od sprawności, umiejętności  i zaangażowania pracowników zależy sukces każdej organizacji.

Czy potencjał i umiejętności małopolskich pracowników są skutecznie i właściwie wykorzystywane przez pracodawców, czy pracownicy czują się doceniani, zaopiekowani, niedyskryminowani, czy pracodawcom udaje się zapobiegać przedwczesnej dezaktywizacji pracowników wprowadzając metody zarządzania różnorodnością, w tym zarządzania wiekiem? Na te i inne pytania odpowiedzi dostarcza raport pt. „Zarządzanie wiekiem stosowane przez małopolskich pracodawców”.

Cele badawcze raportu:

  • uzyskanie informacji nt. sytuacji pracowników zagrożonych wcześniejszą dezaktywizacją zawodową m.in. z powodu złego stanu zdrowia,
  • identyfikacja stosowanych w firmach strategii i narzędzi zarządzania wiekiem (oraz innych strategii i narzędzi wspierających zarządzanie wiekiem stosowanych w ramach zarządzania różnorodnością),
  • identyfikacja dobrych praktyk związanych z zarzadzaniem wiekiem – dla firm stosujących taką politykę lub ustaleniu zakresu wsparcia dla firm w obszarze zarządzania wiekiem oraz ustalenie warunków stosowania wsparcia w firmach (testowanie zachęt, identyfikacja czynników skłaniających do stosowania narzędzi zarzadzania wiekiem) – dla firm niestosujących zarządzania wiekiem.

Spośród 1 000 firm, które wzięły udział w badaniu dzieląc się tym samym swoim doświadczeniem w procesie zarządzania różnorodnością, połowę stanowiły mikroprzedsiębiorstwa, 1/4 małe przedsiębiorstwa, 1/5 średnie przedsiębiorstwa, a co 20 ankietowany reprezentował duże przedsiębiorstwo. Jak zatem prezentuje się zjawisko zarządzania wiekiem u małopolskich pracodawców? Zapraszamy do lektury.

 

infografikainfografikainfografika