Małopolanie – „regionalni patrioci”

Małopolanie niechętnie opuszczają swój region – wynika z raportu Ruch migracyjny w Małopolsce – migracje wewnętrzne, opracowanego w ramach badania Ruch migracyjny w Małopolsce

Województwo małopolskie charakteryzuje relatywnie niewielka mobilność mieszkańców. W 2015 roku na pobyt stały zameldowało się w Małopolsce około 30,8 tys. osób, a do innych regionów kraju wyjechało na stałe 27 tys. mieszkańców województwa. Zdecydowaną większość przemieszczeń (tak napływu, jak i odpływu) stanowią migracje wewnątrz Małopolski. Uczestniczą w nich przede wszystkim osoby młode, u progu kariery zawodowej, samodzielności, zakładania własnej rodziny, a także młode rodziny z dziećmi.

Małopolska przyciąga więcej osób, niż z niej wyjeżdża. Nowi mieszkańcy regionu przyjeżdżają głównie z województw śląskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Małopolanie z kolei na miejsce stałego zamieszkania wybierają województwa: śląskie, mazowieckie i podkarpackie.

Powodami do przemieszczania się są głównie praca i rodzina. Dużą rolę w migracjach odgrywają bliscy i znajomi, którzy namawiają na przyjazd, oferują mieszkanie lub pomagają w jego znalezieniu, niekiedy znajdują nawet pracę. Osobami, które przeprowadzają się „w ciemno” są przede wszystkim absolwenci szkół i uczelni, którzy nie mają zbyt wiele zobowiązań. Natomiast osoby doświadczone zawodowo i/lub osobiście (głównie po rozwodzie) mają zagwarantowaną pracę już w momencie wyjazdu. Specjaliści przeważnie podejmują zatrudnienie w swoim zawodzie, gdyż migracja łączy się dla nich z awansem zawodowym. Osoby wykonujące prace proste, sporadycznie, dla nich przemieszczanie się oznacza przede wszystkim poprawę trudnej sytuacji finansowej.

Migranci są zadowoleni z decyzji o zmianie miejsca zamieszkania, dotyczy to zarówno osób, które przeprowadziły się do Małopolski, jak i tych, które wyprowadziły się z niej. Ich decyzje wydają się być trwałe, gdyż migranci oświadczyli, że nie planują przeprowadzki w ciągu najbliższych 2 lat. Brak chęci zmiany miejsca zamieszkania uzasadniają przywiązaniem się do miejsca, satysfakcjonującą pracą czy zadowoleniem z życia.

Wspieranie mobilności przestrzennej może być sposobem na przeciwdziałanie bezrobociu, szczególnie osób młodych, dla których ważne jest zdobycie doświadczenia zawodowego.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem Ruch migracyjny w Małopolsce – migracje wewnętrzne.

Wykres 1. Zameldowania na pobyt stały w ruchu międzywojewódzkim w latach 2013-2015 Zameldowania na pobyt stały w ruchu międzywojewódzkim w latach 2013–2015

Wykres 2. Wymeldowania na pobyt stały w ruchu międzywojewódzkim w latach 2013-2015

 Wymeldowania na pobyt stały w ruchu międzywojewódzkim w latach 2013–2015