Ekosystem przedsiębiorczości w Małopolsce

Niniejszy raport analizuje ekosystem przedsiębiorczości w Małopolsce i jego zdolność do promowania podnoszenia wydajności i reaktywowania produkcji przemysłowej. Praca stanowi część nurtu prac OECD na temat lokalnych ekosystemów przedsiębiorczości i nowo powstających branż.

Województwo małopolskie rozwija się jako gospodarka przedsiębiorcza. W 2016 r. Zarejestrowano w regionie ponad 31 000 nowych firm (9,59 firm na 1000 mieszkańców), co było powyżej średniej w Polsce. Ta przedsiębiorczość jest wspierana w szczególności przez wysoki poziom „talentów” opartych na kwalifikacjach edukacyjnych, dobry dostęp do finansowania, generowanie nowej wiedzy (z organizacji publicznych i prywatnych), usług biznesowych i sieci między przedsiębiorcami w odniesieniu do ogólnego polskiego kontekstu krajowego (KE, 2016a, 2016b).

 

Lokalny system przedsiębiorczości w Małopolsce - ilość nowo powstałych firm w Małopolsce w latach 2003 - 2016

Nowo powstałe przedsiębiorstwa w Małopolsce (szt/10 000 mieszkańców) w latach 2003 – 2016

Małopolska stoi również przed wyzwaniem przekształcenia znacznej części swojej gospodarki regionalnej z procesu imitacyjnego w innowacyjny proces rozwoju gospodarczego, o czym świadczy na przykład obecna klasyfikacja regionu jako „umiarkowany innowator” w regionalnej tablicy wyników innowacji Komisji Europejskiej.

Praca OECD na temat lokalnych ekosystemów przedsiębiorczości bada główne wymiary lokalnych ekosystemów przedsiębiorczości, które wpływają  powstawanie nowych, innowacyjnych przedsiębiorstw, wzrost skali produkcji i innowacje w istniejących firmach . Odnosi się do rozwoju polityki lokalnych ekosystemów przedsiębiorczości w kontekście inteligentnej regionalnej specjalizacji.

Pełny raport w wersji angielskiej: pobierz