Lokalne specjalizacje gospodarcze w powiatach i gminach województwa małopolskiego

Głównym celem analizy „Lokalne specjalizacje gospodarcze w powiatach i gminach województwa małopolskiego” było określenie najważniejszych kierunków działalności gospodarczej gmin województwa małopolskiego, poprzez wyznaczenie ich specjalizacji.

Określenie i wpisanie do dokumentów strategicznych specjalizacji na poziomie województwa narzuciło automatycznie pytanie o możliwości zdefiniowania specjalizacji na poziomie lokalnym (powiaty i gminy). Z wyzwaniem tym zmierzyła się grupa pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Krakowie, przygotowując metodologię oraz przeprowadzając obliczenia w oparciu o niepublikowane bazy danych statystycznych.

Zasadnicza część raportu opisuje uwarunkowania na podstawie wyników badania struktury podmiotów zarejestrowanych na terenie wszystkich 179 gmin i pracujących w nich osób. Dane opracowane na potrzeby badania pozwalają na ocenę nie tylko obecnego poziomu rozwoju gospodarczego poszczególnych jednostek, ale mogą również stanowić podstawę wytyczenia potencjalnych kierunków dalszego ich wzrostu. Szczegółowa skala przestrzenna daje możliwość wykorzystania wyników badania także w ujęciu wyższych poziomów terytorialnych.

Otrzymane wyniki pozwoliły na przypisanie specjalizacji ¾ gmin województwa. W dużej mierze wyznaczone specjalizacje są odbiciem historycznych uwarunkowań, jak również efektem przedsiębiorczości mieszkańców.

Zapraszamy do lektury.

Lokalne specjalizacje gospodarcze w powiatach i gminach województwa małopolskiego – raport