Komunikacja miejska i budżet obywatelski oczami mieszkańców Małopolski

W ramach kolejnej edycji badania opinii Małopolan, podobnie jak w latach ubiegłych, przeprowadzono z mieszkańcami województwa małopolskiego łącznie 3000 wywiadów telefonicznych. Uczestnicy odpowiadali na pytania związane z takimi tematami jak:

  • korzystanie z usług komunikacji miejskiej i jej częstotliwości,
  • jakość usług komunikacji miejskiej oraz systemu dróg, systemu Park&Ride oraz ścieżek rowerowych,
  • Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego (BOWM) oraz formy jego promocji,
  • korzystanie lub wykonywanie pracy nierejestrowanej.

 

Połowa badanych Małopolan wskazała, że korzysta z usług komunikacji miejskiej, z czego 29% z wykorzystaniem sieci połączeń, a 22% – z jednego środka komunikacji miejskiej. Około 40% respondentów nie korzysta z komunikacji miejskiej z powodu przemieszczania się po mieście przy pomocy własnego samochodu, motocykla bądź skutera. Ponad 1/3 respondentów deklarujących korzystanie z usług komunikacji miejskiej przemieszcza się przy jej pomocy codziennie lub prawie codziennie. Co czwarty respondent korzysta z niej okazjonalnie (kilka razy w roku).

Małopolanie deklarujący korzystanie z usług komunikacji miejskiej jako główny powód podali brak innej możliwości – 43%. Dla 37% motywacją jest chęć uniknięcia korków na mieście, a ponad 1/5 chce w ten sposób poprawić jakość powietrza.

 

Niemal 3/4 ankietowanych z miasta Krakowa słyszało o Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego (BOWM) – największy odsetek w regionie. Dla porównania mieszkańcy podregionu nowotarskiego wskazywali na odpowiedź twierdzącą o 29 p.p. rzadziej. Najwięcej, tj. 42% respondentów kojarzących BOWM dowiedziało się o nim z mediów społecznościowych, a 29% przeglądając strony internetowe lokalnego samorządu bądź lokalnych portali.

Niemal 60% ankietowanych zetknęło się ze wzmianką o BOWM w ramach postu w mediach społecznościowych. Ponad połowa miała styczność z reklamą BOWM na stronach internetowych gmin, powiatów czy lokalnych portali (56%) oraz na plakatach rozmieszczonych
w przestrzeni miasta lub gminy (54%).

 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania opinii mieszkańców

okładka raportu z badania opinii mieszkańców Małopolski

oraz graficznym opracowaniem „Komunikacja miejska w Małopolsce”.

okładka skrótu badania