Innowacje w małopolskich firmach

Innowacje to kluczowy element wpływający nie tylko na postrzeganie firmy jako prężnej i nowatorskiej, ale niejednokrotnie warunek utrzymania rynkowej pozycji. Najnowszy raport MORR to wyniki ankiety przeprowadzonej na próbie 1200 małopolskich przedsiębiorców, która dotyczyła zakresu i rodzaju wdrażanych przez nich innowacji, a także planów i problemów pojawiających się w tej materii. Zapytaliśmy także przedsiębiorców  o to czy w podejmowaniu działań innowacyjnych, korzystają z zewnętrznego wsparcia. Zbadaliśmy również czy wdrażanie innowacji, koreluje z zasięgiem działania i profilem technologicznych  firmy.

Poniżej przedstawiamy skrót najważniejszych wyników badania. Zapraszamy również do zapoznania się z pełną wersją raportu.

Innowacje – zasięg i przyczyny wdrażania

 • Działalność innowacyjna stanowi nieodłączny element działalności małopolskich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości i rodzaju działalności.
 • W ciągu ostatnich dwóch lat realizację działań innowacyjnych zadeklarowało 44% badanych, a jej podjęcie w kolejnych dwóch latach zakłada 81% respondentów.
 • Firmy traktują innowacje kompleksowo, z czego wynika deklarowana przez nie równoległa realizacja kilku kategorii innowacji.
 • Konieczne jest dotarcie z właściwym wsparciem do firm, aby obecne plany proinnowacyjne mogły zostać w pełni zrealizowane.
 • Wśród małopolskich podmiotów gospodarczych niewystarczająca jest znajomość Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji.
 • Firmy wykazują największe zainteresowanie innowacjami produktowymi, na które wskazało ponad 25% respondentów.
 • Najważniejszą inspiracją do wdrażania innowacji jest chęć rozwoju przedsiębiorstwa, a w dalszej kolejności wymagania ze strony klientów i presja rynku.
 • Badania i analizy są nierozerwalnie związane z innowacyjnością – ich realizację wykazuje niemal 3/4 firm wdrażających innowacje.

Współpraca i wsparcie

 • Korzystanie ze wsparcia unijnego w kontekście innowacji jest dość ograniczone – wskazało na nie jedynie co siódma firma wdrażająca innowacje.
 • Niemal 1/3 podmiotów realizujących działania innowacyjne korzysta ze wsparcia zewnętrznego, najchętniej z usług uczelni wyższych.
 • Najczęściej spotykaną formą współpracy pomiędzy podmiotami na gruncie proinnowacyjnym jest współpraca partnerska, którą deklaruje niemal 1/3 podmiotów wdrażających innowacje.

Innowacje a charakter przedsiębiorstwa

 • Innowacyjność jest głównie domeną firm dużych i średnich, wśród których ponad 80% podejmuje działania innowacyjne.
 • W porównaniu do wyników badań z 2016 r. znacząco wzrósł odsetek firm o potencjale technologicznym na poziomie globalnym (wzrost o 2,2 p.p.), europejskim (wzrost o 6,2 p.p.) i krajowym (wzrost o 2,5 p.p.)

Plany i zamierzenia w zakresie innowacji

 • Co najmniej 4/5 respondentów planuje podjąć się realizacji przynajmniej jednego zadania innowacyjnego w okresie najbliższych 2 lat.
 • Firmy o globalnym zasięgu, jak i firmy o globalnym poziomie technologicznym są bardziej skłonne do podejmowane działań innowacyjnych, a skłonność do wdrażania innowacji maleje wraz z obniżeniem poziomu technologicznego, jak i ograniczeniem zasięgu działania.
 • Decydującą przeszkodą we wprowadzaniu innowacji jest bariera finansowa, na którą wskazało większość respondentów. Z kolei co druga firma planująca lub wdrażająca innowacje jest zainteresowana pomocą ze strony firmy zewnętrznej w znalezieniu źródeł finansowania.