Dostępność komunikacyjna wybranych miast Małopolski

Dostępność komunikacyjna to niezwykle istotny element organizacji przestrzeni  wpływający na szereg sfer, od poziomu życia począwszy aż po zróżnicowaną atrakcyjność inwestycyjną. Ze względu na wzrost mobilności społeczeństwa dostępność transportowa staje się coraz ważniejszym wymiarem funkcjonowania regionu.

Raport przedstawia analizę dotyczącą dostępności komunikacyjnej wybranych miast Małopolski. W ramach badania została oszacowana liczba ludności zamieszkała w izochronach: 0–30, 31–60, 60–90 i 90–120 minut dojazdu do miast: Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza, Nowego Targu, Oświęcimia i Chrzanowa, z uwzględnieniem dostępności drogowej i kolejowej.

W publikacji przedstawiono aktualny poziom dostępności wraz z prognozą zmian do roku 2020 i 2023. Autor wskazuje na 3 najważniejsze wnioski wynikające z badania: istnieje znaczące zróżnicowanie między badanymi miastami; w perspektywie lat 2016–2020 i 2020–2023 przewiduje się szereg pozytywnych zmian, poprawiających dostępność komunikacyjną w Małopolsce; bardzo słabo prezentuje się dostępność w transporcie kolejowym w odniesieniu do dostępności drogowej.

Najlepiej dostępne są i pozostaną Kraków, z racji swojego centralnego położenia i zorientowania sieci transportowych, oraz miasta zachodniej części regionu cieszących się bliskością gęsto zaludnionego województwa śląskiego.

Dostępność czasową w największym stopniu poprawiają duże projekty – najczęściej finansowane i zarządzane na poziomie krajowym: autostrady, trasy ekspresowe oraz modernizacje głównych magistrali kolejowych. To one najbardziej skracają czas podróży i przesuwają kolejne gminy w obręb izochron o coraz niższych wartościach.

W raporcie podkreślono również ważną rolę kolei, szczególnie w kontekście transportu pasażerskiego. Jest ona niezwykle istotnym elementem jakiejkolwiek strategii zrównoważonego rozwoju, nie tylko takiego wpisanego przez poprawność polityczną. Kolej powinna być szkieletem dobrze funkcjonującego transportu publicznego.

Zapraszamy do lektury raportu.