CSR i zachowania proekologiczne małopolskich firm

Daleko posunięte zmiany w środowisku naturalnym od lat są przedmiotem analiz instytucji, które stawiają sobie za cel promowanie działań zmierzających do redukowania negatywnego wpływu działalności firm na środowisko naturalne. W ostatnich latach badaniom poddawana jest również idea społecznej odpowiedzialności biznesu, poziom znajomości, korzyści, które ze sobą niesie, obszary realizacji, a także ewentualne zagrożenia dla stosowania jej w przyszłości.

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy to jeden z priorytetów rozwojowych Małopolski. W raporcie „Zachowania proekologiczne oraz działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu wśród małopolskich przedsiębiorców” zobrazowano poziom świadomości małopolskich przedsiębiorstw w zakresie ich oddziaływania na środowisko naturalne.

  • Generalnie przedsiębiorstwa w Małopolsce uważają, że swoją działalnością biznesową nie oddziałują na środowisko naturalne lub tylko w niewielkim stopniu. W ciągu ostatnich pięciu lat spadło zaangażowanie firm w działania proekologiczne – w 2011 roku 79% firm deklarowało podjęcie działań na rzecz środowiska (np.: zmniejszenie zużycia energii, wody itp.), obecnie takich przedsiębiorstw jest o 8 p.p. mniej. Przedsiębiorstwa zainwestowały głównie w energooszczędne źródła światła (3/4 podmiotów) oraz kupno lub modernizację sprzętu (56%). Podejmując ekologiczne działania przedsiębiorcy kierowali się głównie oszczędnościami (85%), poprawą stanu środowiska naturalnego (73%) oraz poprawą wizerunku firmy (71%). W przyszłości 71% firm zamierza wprowadzić proekologiczne inwestycje.
  • Jednym z istotnych elementów myślenia o rozwoju społeczno-gospodarczym jest społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (SOP; ang. Corporate Social Responsibility – CSR). Coraz więcej firm działa odpowiedzialnie i realizuje własne strategie społecznej odpowiedzialności. Prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny i zaangażowany społecznie może przynieść korzyści nie tylko wizerunkowe przedsiębiorstwu, ale przede wszystkim realne oszczędności i cenne innowacje. Dodatkowym atutem jest fakt, że społeczna odpowiedzialność biznesu to strategia win-win – przynosi korzyści każdej z zaangażowanych stron.
  • Jak wynika z badania pojęcie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw zna 51% badanych firm, w tym głównie duże. Od teorii lepiej prezentuje się praktyka, gdyż 63% badanych oświadczyło, że prowadzi działania zgodnie z CSR, bez względu na to, czy zna czy nie CSR. Ponad połowa przedsiębiorstw, które realizuje koncepcję CSR, prowadzi ją w obszarach: uczciwe praktyki biznesowe, środowisko, społeczności lokalne, praktyki z zakresu pracy, prawa człowieka, zagadnienia konsumenckie. Korzyści z realizacji CSR to według przedsiębiorców przede wszystkim poprawa wizerunku na rynku (77%), wśród pracowników (75%) oraz wzrost zainteresowania kontrahentów (71%).

Raport podzielony został na dwie części. W pierwszej omówiono kwestie związane z CSR, w drugiej z ekologią. Ponadto publikacja została wzbogacona o dobre praktyki w zakresie CSR małopolskich firm, które mogą stanowić inspirację dla innych przedsiębiorstw.

Badanie ilościowe zostało przeprowadzone na próbie 400 małopolskich firm.

Zapraszamy do lektury.

Zachowania proekologiczne oraz działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu wśród małopolskich przedsiębiorców – raport
Zachowania proekologiczne oraz działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu wśród małopolskich przedsiębiorców – streszczenie