Małopolski emigrant

Najczęściej z Małopolski wyjeżdżają osoby w wieku produkcyjnym, rozrodczym, posiadające niesamodzielne dzieci, rodziców wymagających opieki, a także osoby dobrze wykształcone i fachowcy. Wyjazdy tych osób wpływają na regionalny rynek pracy, sytuację demograficzną województwa czy system opieki nad dziećmi i osobami starszymi. Charakterystyce emigracji z Małopolski poświęcony jest raport Ruch migracyjny w Małopolsce – emigracja, który […]