GOZ, postawy ekologiczne, oszczędzanie energii – jak odnoszą się do tego Małopolanie?

W 15 edycji badania opinii, mieszkańcy Małopolski zostali zapytani między innymi o znajomość i skojarzenia z pojęciem GOZ, działania na rzecz ochrony środowiska, ponowne wykorzystywanie produktów, postawy ekologiczne i nawyki konsumenckie, oszczędzanie energii i wody oraz ocenę gminnej gospodarki odpadami.* O ile segregowanie odpadów, oszczędzanie energii i wody oraz dbałość o codzienne działania na rzecz […]

Małopolanie 60+: warunki mieszkaniowe, budownictwo senioralne, przestrzeń publiczna

Projektowanie obiektów i przedmiotów w przestrzeni publicznej powinno charakteryzować się dostępnością dla wszystkich osób, bez względu na to, czy są osobami z niepełnosprawnościami czy cieszą się dobrą sprawnością fizyczną. W najnowszym raporcie Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego znalazł się szereg informacji na temat warunków mieszkaniowych, budownictwa senioralnego, projektowania przestrzeni publicznej pod kątem osób 60+ w Małopolsce. Ponadto w publikacji […]

Organizacje pozarządowe w województwie małopolskim – liczby, statystyki, dane

Obraz działalności oraz sytuację trzeciego sektora w Małopolsce prezentuje raport Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego pt. „Organizacje pozarządowe w województwie małopolskim”. Profil organizacji pozarządowych Funkcjonowanie organizacji pozarządowych wpisuje się w struktury życia obywatelskiego każdego demokratycznego kraju. Spora część organizacji pozarządowych działa w środowisku lokalnym, np. na poziomie dzielnicy bądź gminy, a zasięg niektórych obejmuje cały kraj. […]

Zjawisko przemocy w rodzinie. Realizacja Niebieskich Kart. Najnowsze badanie

Najnowsze badanie Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego dotyczy zjawiska przemocy w rodzinie w zakresie procedur związanych z realizacją Niebieskich Kart. Celem badania było uzyskanie informacji na temat sposobu funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych działających na rzecz rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie na obszarze poszczególnych małopolskich gmin. Czym są Niebieskie Karty? Procedura Niebieskich Kart została wprowadzona do polskiego […]

Badanie opinii mieszkańców Małopolski 2021. Edycja 13.

W ramach 13. edycji badania opinii Małopolanie odpowiadali łącznie na 17 pytań, obejmujących takie zagadnienia jak: bezpieczeństwo na drogach oraz zagrożenia występujące na drogach w miejscu zamieszkania; sposób korzystania z publicznego transportu zbiorowego w czasie pandemii; poziom bezpieczeństwa w środkach komunikacji zbiorowej w czasie pandemii; główne problemy publicznej komunikacji zbiorowej; korzystanie z roweru jako środka transportu – […]

Imigranci w województwie małopolskim

58 tysięcy – to liczba cudzoziemców, którzy w maju 2021 roku posiadali aktualne dokumenty pobytowe wydane przez Wojewodę Małopolskiego. To o 8 tys. osób więcej niż w 2020 roku i niemal 13 tys. osób więcej niż w 2019 roku. Tendencja ta nasila się od kilku lat, a między 2012 a 2021 rokiem liczba cudzoziemców wzrosła […]

Badanie opinii mieszkańców Małopolski 2021. Edycja 12.

W 12. edycji badania zapytaliśmy mieszkańców Małopolski między innymi o: kursy i szkolenia zmianę zawodu i miejsca pracy, przydatność wiedzy zdobytej w szkole, znajomość języków obcych, dostępność przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami, poziom bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.   Zwiększanie kompetencji i udział w szkoleniach Ponad połowa Małopolan w ciągu ostatniego roku dokształcała się samodzielnie, zarówno za […]

Jak prezentuje się oferta aktywności dla małopolskich seniorów?

Ponad 20 procent populacji Małopolski w 2019 roku stanowili seniorzy. To 696 tysięcy osób. Według prognoz, odsetek ten będzie wzrastał i w 2050 roku osiągnie 40 proc.  Senior seniorowi nierówny – Osiemdziesiąt parę plus to jest zupełnie inny senior niż ten senior, który ma 60 lat i oddycha pełną piersią po skończeniu pracy zawodowej, chce się dokształcać, realizować […]

Jedenasta edycja badania opinii mieszkańców Małopolski

Długie miesiące oswajania się z pandemią oraz przyjmowania kolejnych ograniczeń w codziennym życiu spowodowały, że aż 64% osób biorących udział w „Badaniu opinii mieszkańców Małopolski” obawia się o swoje zdrowie i możliwe powikłania związane z zarażeniem się koronawirusem. Z kolei strach przez konsekwencjami zdrowotnymi dla najbliższych odczuwa niemal 80% Małopolan. Jedenasta edycja „Badania opinii mieszkańców […]

Badanie małopolskich seniorów – potrzeby, aktywności, wsparcie, zdrowie

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego prowadzi badanie wśród mieszkańców województwa w wieku powyżej 60 lat, które pomoże poznać skalę aktywności małopolskich seniorów w obszarze: edukacji, kultury, turystyki, sportu i rekreacji, wolontariatu oraz przemysłów czasu wolnego. Badanie ukierunkowane jest na wsparcie instytucji zajmujących się problematyką osób starszych w diagnozowaniu oraz jeszcze bardziej efektywnym profilowaniu oferty dla seniorów […]