Komunikacja miejska i budżet obywatelski oczami mieszkańców Małopolski

W ramach kolejnej edycji badania opinii Małopolan, podobnie jak w latach ubiegłych, przeprowadzono z mieszkańcami województwa małopolskiego łącznie 3000 wywiadów telefonicznych. Uczestnicy odpowiadali na pytania związane z takimi tematami jak: korzystanie z usług komunikacji miejskiej i jej częstotliwości, jakość usług komunikacji miejskiej oraz systemu dróg, systemu Park&Ride oraz ścieżek rowerowych, Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego (BOWM) […]

Ranking gmin Małopolski 2022

Ranking gmin Małopolski to inicjatywa organizowana od 2011 roku przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Wyniki Rankingu oparte są o dane pochodzące ze statystyki publicznej, zebrane i zestawione przez Urząd Statystyczny w Krakowie. Szczegółowe zestawienie wyników dostępne jest na stronie Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji: https://mistia.org.pl/konkursy/ranking-gmin-malopolski-1/ranking-gmin-malopolski-2022. Niniejsze […]

GOZ, postawy ekologiczne, oszczędzanie energii – jak odnoszą się do tego Małopolanie?

W 15 edycji badania opinii, mieszkańcy Małopolski zostali zapytani między innymi o znajomość i skojarzenia z pojęciem GOZ, działania na rzecz ochrony środowiska, ponowne wykorzystywanie produktów, postawy ekologiczne i nawyki konsumenckie, oszczędzanie energii i wody oraz ocenę gminnej gospodarki odpadami.* O ile segregowanie odpadów, oszczędzanie energii i wody oraz dbałość o codzienne działania na rzecz […]

Małopolanie 60+: warunki mieszkaniowe, budownictwo senioralne, przestrzeń publiczna

Projektowanie obiektów i przedmiotów w przestrzeni publicznej powinno charakteryzować się dostępnością dla wszystkich osób, bez względu na to, czy są osobami z niepełnosprawnościami czy cieszą się dobrą sprawnością fizyczną. W najnowszym raporcie Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego znalazł się szereg informacji na temat warunków mieszkaniowych, budownictwa senioralnego, projektowania przestrzeni publicznej pod kątem osób 60+ w Małopolsce. Ponadto w publikacji […]

Fundusze Europejskie w Małopolsce – realizacja w 2021 roku

Całkowita wartość projektów realizowanych ze wsparciem funduszy UE w Małopolsce wyniosła 41,6 mld zł, z czego w samym 2021 roku pula ta zwiększyła się o 2,6 mld zł. Jest to wartość wyższa o prawie 5,4 mld zł niż ze środków UE pozyskanych w perspektywie 2007–2013, wynika z najnowszej analizy Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Z pieniędzy tych skorzystało niemal 2,5 […]

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2021 roku

Rok 2021 przyniósł w porównaniu do poprzedniego niewielki wzrost liczby informacji PIT-11 wydanych mieszkańcom województwa małopolskiego. Najnowszy raport „Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2021 roku”, autorstwa Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, składa się z części głównej i dodatkowych załączników zawierających analizę informacji o podatnikach, osobach fizycznych zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego, w podziale na powiaty oraz […]

Wynalazczość w Małopolsce – stan i struktura

W Małopolsce w latach 2015-2021 zgłoszono 2822 wynalazki, 663 wzory użytkowe, udzielono 2238 patentów oraz przyznano 533 prawa ochronne na wzory użytkowe. W przeliczeniu na liczbę ludności, w każdym ze wspomnianych praw własności intelektualnej, Małopolska znajduje się w pierwszej „czwórce” regionów Polski pod względem liczby zgłoszonych rozwiązań. Wynalazczość w Małopolsce – informacje ogólne Najnowszy raport Małopolskiego […]

Czy małopolskie firmy inwestują w rozwój pracowników?

Rozwój i modernizacja gospodarki wiąże się bezpośrednio ze zmianami technologicznymi, zmianami w procesach wytwórczych, unowocześnianiem maszyn i urządzeń, powszechną cyfryzacją procesów produkcji, jak również procesami zarządczymi i decyzyjnymi. Wymusza to konieczność nabywania coraz to nowych umiejętności i kompetencji zarówno przez pracowników obsługujących bezpośrednio nowoczesne sprzęty i urządzenia, jak i przez kadrę nadzorującą i zarządzającą. Celem […]

Organizacje pozarządowe w województwie małopolskim – liczby, statystyki, dane

Obraz działalności oraz sytuację trzeciego sektora w Małopolsce prezentuje raport Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego pt. „Organizacje pozarządowe w województwie małopolskim”. Profil organizacji pozarządowych Funkcjonowanie organizacji pozarządowych wpisuje się w struktury życia obywatelskiego każdego demokratycznego kraju. Spora część organizacji pozarządowych działa w środowisku lokalnym, np. na poziomie dzielnicy bądź gminy, a zasięg niektórych obejmuje cały kraj. […]

Wpływ sytuacji gospodarczej i międzynarodowej na działalność podmiotów

Badanie obejmujące 1200 podmiotów prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego przeprowadzono w maju 2022 roku. Pytania obejmowały trzy obszary tematyczne – ocenę koniunktury bieżącej i spodziewanej w okresie najbliższych 3 miesięcy, zagadnienia gospodarcze i zagadnienia rynku pracy. Firmy prowadzące działalność borykają się w ostatnich miesiącach z nagromadzeniem szeregu zjawisk mogących niekorzystnie wpłynąć na ich bieżącą aktywność. Niektóre z […]