Budżety partycypacyjne w Małopolsce. Stan i kierunki rozwoju

W ostatnich latach obserwuje się coraz większe społeczne zainteresowanie tematyką partycypacji obywatelskiej. Wzrasta liczba samorządów lokalnych decydujących się na wdrażanie różnych form angażujących obywateli w procesy decyzyjne.

Zwiększa się także poziom świadomości społecznej i chęć współuczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, w rozwiązywaniu problemów najbliższego otoczenia oraz kreowaniu otaczającej rzeczywistości. Szczególną popularnością cieszy się budżet partycypacyjny nazywany także budżetem obywatelskim.

Aktywne uczestnictwo obywateli w podejmowaniu działań dotyczących sfery publicznej w także Małopolsce zyskuje przychylność mieszkańców. Budżety partycypacyjne wprowadzane są w małopolskich gminach od 2013 roku. 21 małopolskich gmin zorganizowało procedurę budżetu obywatelskiego na swoim terenie, przekazując na ten cel łącznie ok. 56,5 mln zł.

Raport Budżety partycypacyjne w Małopolsce. Stan i kierunki rozwoju jest rezultatem badania ankietowego przeprowadzonego wśród małopolskich gmin. Znajdą w nim Państwo informacje o organizacji budżetów partycypacyjnych w małopolskich gminach, ich liczbie czy prognozach rozwoju. Raport zawiera także odwołania do innych form partycypacji społecznej jak fundusz sołecki oraz lokalna inicjatywa inwestycyjna.

Liczba zgłoszonych projektów w budżetach partycypacyjnych w małopolskich gminach w latach 2013 i 2015 

Zapraszamy do lektury.

Budżety partycypacyjne w Małopolsce. Stan i kierunki rozwoju – raport

Budżety partycypacyjne w Małopolsce. Stan i kierunki rozwoju – streszczenie

aaaaaaaaaaa

Więcej danych na temat małopolskich budżetów partycypacyjnych w Module wizualizacji danych, zakładka Rozwój regionalny