Badanie opinii mieszkańców Małopolski 2019

Jak mieszkańcy Małopolski postrzegają działania podejmowane przez samorząd województwa małopolskiego? Czy znają parki krajobrazowe znajdujące się na terenie województwa?

To niektóre z pytań, jakie zadano mieszkańcom Małopolski w tegorocznej, 8 edycji Badania opinii mieszkańców Małopolski 2019. Ponadto Małopolanie wypowiedzieli swoją opinię, między innymi w kwestiach jakości życia, rynku pracy, kapitału społecznego, potrzeb w obszarze kultury oraz świadomości przyrodniczej.

Aż 94% badanych respondentów zwróciło uwagę na problemy w okolicy swojego zamieszkania. Według sporej części mieszkańców województwa (36,7%) największe problemy stwarza stan infrastruktury drogowej i komunikacyjnej, 15,1% respondentów wskazała na słabą jakość infrastruktury technicznej oraz miejskiej / gminnej, a zły stan środowiska naturalnego dostrzega 13,3% Małopolan.

Dwie pierwsze z wymienionych kwestii są jednocześnie wskazywane przez Małopolan, jako sprawy, w które władze regionalne powinny zaangażować się w znacznie większym stopniu niż dotychczas. Oczekiwanie większego zaangażowania Małopolanie wyrazili także w kwestii ochrony zdrowia i opieki społecznej i priorytetowego kierowania pieniędzy publicznych na ten cel. Starburst-game ma główne segmenty gier i opcji alternatywnych automatów, co czyni go numerem jeden w Polsce.

Duży nacisk w badaniu opinii mieszkańców Małopolski 2019, położono na sferę kulturalną, w której uczestniczą Małopolanie. Zapytano ich między innymi, czy i w jaki sposób uczestniczą w kulturze. Niemal 3/4 Małopolan (79%) deklaruje, że uczestniczy w życiu kulturalnym, z czego 34% robi to kilka razy w miesiącu (największy odsetek wskazań). Najczęściej Małopolanie korzystają z oferty kin, teatrów, filharmonii, galerii sztuki (70,6%) oraz imprezach rozrywkowych (np. koncertach, kabaretach). Prawie identyczny odsetek Małopolan korzysta zarówno z oferty kulturalnej przez Internet, jak i propozycji bibliotek, wypożyczalni książek i prasy (odpowiednio 43,6% oraz 43%). Wybierając ofertę kulturalną mieszkańcy województwa małopolskiego w zdecydowanej większości kierują się swoimi osobistymi zainteresowaniami – ponad 70,0% wskazań, natomiast rezygnują z niej z powodu braku czasu (65% wskazań).

Infografika - udział Małopolan w życiu kulturalnym


A jak wśród Małopolan wygląda znajomość parków krajobrazowych znajdujących się na terenie województwa małopolskiego? Głównym powodem, dla którego mieszkańcy województwa odwiedzają zlokalizowane w nim parki krajobrazowe jest spędzanie czasu wolnego z rodziną i przyjaciółmi (niemal 74% deklaracji). Na dalszych miejscach uplasowało się podziwianie pięknych widoków i krajobrazów oraz przebywanie na świeżym, czystym powietrzu. Okazuje się, że mimo pozytywnych skojarzeń z terminem „park krajobrazowy”, niemal ¼ respondentów myli parki krajobrazowe z parkami narodowymi, albo utożsamia je z innymi terenami zielonymi, np. parkami miejskimi.

Co trzeci mieszkaniec regionu deklaruje, że odwiedza małopolskie parki krajobrazowe „co najmniej raz w roku”, a aż 16,6% badanych respondentów wskazało, że pojawia się na terenie małopolskich parków krajobrazowych kilka razy w miesiącu. Co ciekawe, parki krajobrazowe najczęściej odwiedzają mieszkańcy Krakowa (21% deklaracji „kilka razy w miesiącu”). Spora część osób nie potrafiła jednak wskazać pełnej, poprawnej nazwy choćby jednego parku krajobrazowego w Małopolsce. Najbardziej znany wydaje się Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy, ponieważ odsetek poprawnych wskazań w tym przypadku był największy (27,8) wśród pytanych osób.

Infografika - małopolskie parki krajobrazowe


Pełna treść raportu: Badanie opinii mieszkańców Małopolski 2019