Badanie opinii mieszkańców Małopolski 2017 – 6. edycja

To już szósta edycja badania opinii mieszkańców Małopolski, prowadzonego cyklicznie przez Województwo Małopolskie. Tym razem w poruszanych tematach główny nacisk położono na sprawy społeczne.

Poniżej prezentujemy najważniejsze wnioski płynące z badania:

ZADOWOLENIE Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA

Mieszkańcy województwa małopolskiego są zadowoleni ze swojego miejsca zamieszkania. „Bardzo dobrze” i „raczej dobrze” żyje się 80,4% Małopolan, „bardzo źle” i „raczej źle” – 3,6%.
Najbardziej zadowoleni z miejscowości zamieszkania są mieszkańcy subregionu podhalańskiego i Krakowa.­

 

Mapa_2_Zadowolenie_z_miejsca_zamieszkania


ŹRÓDŁA INFORMACJI O DZIAŁANIACH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

Małopolanie czerpią wiedzę o działaniach samorządu województwa z mediów lokalnych (68,5%) i od znajomych czy rodziny (68,3%). Również media społecznościowe pozostają źródłem, z którego licznie korzystają (59,1%).
Media lokalne, jako źródło wiedzy o samorządzie województwa, mają największe znaczenie wśród mieszkańców subregionu podhalańskiego i sądeckiego, a znajomi i rodzina oraz media społecznościowe – wśród krakowian. 


KORZYSTANIE Z PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

68,2% mieszkańców Małopolski korzysta z portali społecznościowych. Nie ma znaczących różnic w korzystaniu z tych mediów między mieszkańcami różnych subregionów.
Najbardziej popularnymi portalami społecznościowymi są: Facebook (korzysta z niego 94,2% osób korzystających z mediów społecznościowych), YouTube (62,6%) i Instagram (26,1%).
Małopolanie używają portali społecznościowych głównie w celu kontaktowania się ze znajomymi (80,9% osób spośród wykorzystujących te media), ale również – śledzenia bieżących wydarzeń w kraju i na świecie (45,8%), w celach rozrywkowych (33,8%) czy z chęci śledzenia aktywności znajomych i innych osób (31,1%).


WYDARZENIA PROMOCYJNE MAŁOPOLSKI

Najbardziej rozpoznawalnym projektem promocyjnym Małopolski jest Noc Muzeów, a następnie – Małopolski Piknik Lotniczy i Szlak Architektury Drewnianej.


ZDROWIE

Według Małopolan czynnikiem mającym największy wpływ na zdrowie jest styl życia (na co składają się: aktywność fizyczna, sposób odżywiania, odpoczynek) – odpowiedziało tak 69,0% Małopolan. 48,2% mieszkańców regionu powiedziało, że takim czynnikiem jest wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich, np. morfologii krwi, badań ultrasonograficznych, a 28,5% – „regularne wizyty kontrolne u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, np. u lekarza rodzinnego czy internisty”.

 

Jak często Małopolanie korzystają z porad lekarzy?

Wykres_25_Korzystanie_z_uslug_lekarzy

 

• Badania kontrolne mieszkańcy wykonują „w przypadku wystąpienia niepokojących objawów” (52,2%), a „systematycznie” robi to 35,2% osób.
22,8% kobiet poddało się w ostatnich dwóch latach mammografii, a 39,9% – badaniu cytologicznemu.
Mężczyźni badają prostatę rzadko – badanie to zostało wykonane przez 12,9% spośród nich w ciągu ostatnich dwóch lat.

Ocena stanu zdrowia według Małopolan biorących udział w badaniu

Wykres_1_Ocena_stanu_zdrowia_przez_Malopolan_bioracych udzial_w_badaniu
Ponad 34% Małopolan przebywało w okresie ostatnich dwóch lat na zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 3 dni.
54,3% osób popiera pomysł dofinansowania zabiegów in vitro z pieniędzy publicznych, co czwarty mieszkaniec – jest temu przeciwny, pozostała część Małopolan nie ma na ten temat zdania. 
65,0% Małopolan często spotyka się z widokiem kierowcy prowadzącego samochód i rozmawiającego jednocześnie przez telefon komórkowy bez użycia zestawu głośnomówiącego.
88,4% mieszkańców województwa „zawsze” zapina pasy bezpieczeństwa, prowadząc samochód czy jadąc jako pasażer.
Trzech na czterech Małopolan uważa, że „nie powinno się prowadzić pojazdu” po spożyciu alkoholu, duża część dopuszcza taką ewentualność po wcześniejszym sprawdzeniu, czy „nie ma się przekroczonego ponad przyjętą normę poziomu alkoholu”.
29,1% Małopolan skorzystało w ostatnim roku z 2-tygodniowego urlopu wypoczynkowego, podczas którego przebywali (w jakiejś części) poza stałym miejscem zamieszkania.


POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA
Prawie połowa Małopolan uważa, że w ich miejscowościach zamieszkania jest „bardzo bezpiecznie”. Mieszkańcy wsi mają większe poczucie bezpieczeństwa niż mieszkańcy obszarów miejskich.
11,8% mieszkańców wybrało „5” w ocenie skuteczności działania policji w skali od 1 do 5 (gdzie 5 oznaczało bardzo dobrą skuteczność, a 1 – bardzo niską skuteczność), w przypadku straży miejskiej było to 6,2%, a straży pożarnej – aż 67,4%.
Najbardziej prawodpodobne przestępstwa to według Małopolan: kradzież, wandalizm i prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających (wskazało na to odpowiednio: 58,2%, 54,3% i 38,7% mieszkańców).

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania.