Badanie opinii mieszkańców Małopolski 2015

society_icon

Oddajemy w Państwa ręce wyniki 4. badania opinii mieszkańców Małopolski. Tym razem Małopolanie odpowiadali na pytania, które objęły szeroki zakres zagadnień związanych z postrzeganiem i utożsamianiem się z Małopolską i działaniami władz województwa, sytuacją finansową gospodarstw domowych, rynkiem pracy, nowymi technologiami, aktywnością kulturalną, sprawami społecznymi, kapitałem ludzkim czy usługami publicznymi.

Badanie zostało zrealizowane z uwzględnieniem zróżnicowania opinii w podziale na subregiony województwa, co pozwala na określenie istotnych wyzwań stojących przed polityką rozwoju.

Jednokrotne badanie tego rodzaju daje nam wynik, który bardzo trudno interpretować, nie mając ani odniesienia do innych regionów, ani do szeregu wyników w czasie. Dlatego prawdziwa wartość uzyskiwanych wyników badań opinii ujawnia się i rośnie z czasem. Dotyczy to zarówno projektów o charakterze krajowym (cykliczne badania CBOS, Diagnoza Społeczna), jak i o szerszym zasięgu (European Social Survey, World Values Survey).

Badanie opinii mieszkańców Małopolski jest badaniem cyklicznym realizowanym przynajmniej raz w roku. Badanie opinii jest realizowane wśród Małopolan od 2012 roku.

Zapraszamy do lektury raportu.

Badanie opinii mieszkańców Małopolski 2015. 4 edycja – raport