Badanie losów absolwentów szkół zawodowych w Małopolsce

Badanie losów absolwentów szkół zawodowych jest prowadzone we współpracy ze szkołami zawodowymi i zasięgiem obejmuje wszystkie placówki na terenie województwa małopolskiego.

Celem badania jest zebranie informacji o tym co młodzież robiła po roku od skończenia nauki w technikach, zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach policealnych. Czy młodzież nadal uczyła się, czy pracowała, jeśli pracuje to jak długo poszukiwała pracy, w jaki sposób szukała pracy i które metody najczęściej przyniosły sukces. Zebrane informacje pozwalają na monitoring wskaźników rynkowo-edukacyjnego sukcesu młodzieży na poziomie regionu, powiatów oraz poszczególnych szkół.

Edycja badania w 2015 roku objęła 4 968 uczniów, którzy ukończyli edukację rok wcześniej. Wyniki badania pokazują, że większość badanych absolwentów pracowała (łącznie 71%), przy czym 45% z nich pracowało, a kolejne 26% łączyło pracę z edukacją. Jeśli młodzież decydowała się na kontynuację nauki, to najczęściej łącząc ją z pracą. Osoby, które tylko uczyły się stanowiły 17%.

Udział osób bez jakiegokolwiek zajęcia po roku od uzyskania świadectwa ukończenia szkoły wynosił 12%, przy czym osoby niepracujące stanowiły 8%, a bierne zawodowo 4 %.

aaaaaaaaaaaaaaa

Pracujący absolwenci szkół zawodowych zgodnie z wyuczonym zawodem – porównanie danych dla lat 2011 i 2014

[iframe src=”https://www.obserwatorium.malopolska.pl/wizualizacja/site/index?compare=1&display=map&indicator_category_id=240&indicator_id=&base_county_id=&base_map=2&base_map_details=1&opt=og%C3%B3lny&opt_show_borders=1&opt_show_legend=1&map-1-year=2011&map-2-year=2014&embed=true&lang=pl_PL” width=”100%” height=”500″></firame]

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania losów absolwentów szkół zawodowych. Jest to badanie cykliczne, przeprowadzane rokrocznie od 2011 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

„Badanie losów absolwentów szkół zawodowych 2015 – podsumowanie głównych wyników badania” – raport

aaaaaaaaaaaaaaaa

Więcej danych w module wizualizacji danych Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, zakładka Społeczeństwo