Analiza informacji o podatnikach w Małopolsce

Zapraszamy do zapoznania się z dwuczęściowym raportem pt. „Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2020 roku”.

Część pierwsza raportu została przygotowana w oparciu o bazy danych zagregowanych, dotyczących informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-11 za 2020 rok oraz lata wcześniejsze, udostępnionych przez Izbę Administracji Skarbowej (IAS) w Krakowie. „Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2020 roku – część II” –  to analiza informacji o podatnikach, czyli osobach fizycznych zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego, w podziale na powiaty.

Raport opracowano w oparciu o następujące informacje:

  • gmina siedziby płatnika (województwo/powiat/gmina);
  • rodzaj głównej działalności płatnika na poziomie podklasy PKD 2007;
  • gmina zamieszkania podatnika (województwo/powiat/gmina);
  • informacja o rodzaju kosztów uzyskania przychodu;
  • liczba podatników.

Dzięki tym informacjom można sprawdzić potencjał rynku pracy wg miejsca zamieszkania podatników, powiązania przestrzenne i rodzaj działalności w okresie całego roku. Otrzymane zbiory za 2020 rok obejmują 1 547,8 tys. informacji podatkowych PIT-11 wydanych podatnikom zamieszkałym na terenie województwa małopolskiego, uzyskujących przychody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.

Mniej wydanych informacji PIT-11

Jest to jednak znaczący spadek liczby wydanych informacji PIT-11 w stosunku do poprzednich lat. Główną przyczyną tego spadku jest epidemia koronawirusa i wynikający z niej lockdown gospodarki, ograniczenia przepływu pracowników, zarówno krajowego jak i międzynarodowego, długotrwałe zamrożenie niektórych działalności. Ponadto nakładają się na to również inne zjawiska mające wpływ na rynek pracy:

  • postępujący od kilku lat w Małopolsce spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym. Wystarczy wspomnieć, że tylko w okresie 2015-2020 populacja ta zmniejszyła się o ok. 36 tys. osób;
  • rosnący udział obcokrajowców nie będących rezydentami podatkowymi (np. obywatele Ukrainy zatrudnieni w budownictwie) w rynku pracy, a więc niewykazanych w przesłanych zbiorach;
  • ograniczenie w handlu, mogące przełożyć się na ograniczenie, powszechnego w latach poprzednich, zatrudniania studentów w weekend;
  • stabilizacja gospodarki, skutkująca również zmniejszoną rotacją pracowników, a więc i mniejszą liczbą wydawanych informacji podatkowych.

Zapraszamy do lektury:

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2020 roku – część 1

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2020 roku – część 2