11. raport roczny „Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju”

11. Raport Roczny „Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju” przybliża istotę Funduszy Europejskich będących istotnym czynnikiem zrównoważonego rozwoju województwa małopolskiego.

Olbrzymie środki finansowe otrzymane z Unii Europejskiej w latach 2007–2015 przyspieszyły rozwój Małopolski. Zrealizowano tysiące projektów. Dzięki nim powstały nowe drogi, szpitale, laboratoria naukowo-badawcze, obiekty kultury, sieci wodne i kanalizacyjne, które zmieniły obraz polskich miast i wsi. Z unijnych dotacji skorzystali wszyscy: przedsiębiorcy, pracodawcy, pracownicy, naukowcy, studenci, seniorzy, rodzice i najmłodsi. Gdy analizujemy wykorzystanie Funduszy Europejskich oceniamy efektywność dotychczasowego wsparcia.

11. Raport Roczny wzbogacono o analizę powiązań gospodarczych województwa małopolskiego z innymi polskimi regionami. Analizę opracowano na podstawie deklaracji podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Dane podatkowe zostały udostępnione przez Urząd Skarbowy.

Zapraszamy do lektury.

11. raport roczny „Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju” – raport