Dane publikacji

Rok publikacji

Dane wydania

Autor: Kinga Krasoń-Pilch

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Temat: polityka społeczna

Więcej

Autor: Andrzej Binda

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Temat: fundusze europejskie

Więcej

Autor: Kinga Krasoń-Pilch, Barbara Surmacz

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Temat: innowacyjność

Więcej

Autor: Andrzej Binda

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Temat: rynek pracy

Więcej

Autor: Filip Bodziarczyk

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Temat: handel zagraniczny

Więcej

Autor: Maciej Filiks

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Temat: atrakcyjność inwestycyjna

Więcej