Dane publikacji

Rok publikacji

Dane wydania

Autor: Utila sp. z o.o. & EU-Consult sp. z o.o., dr Bernadetta Zawilińska, dr Marcin Guzik

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Temat: środowisko

Więcej

Autor: Tomasz Kwiatkowski

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Temat: fundusze europejskie

Więcej

Autor: Barbara Surmacz

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Temat: społeczeństwo

Więcej

Autor: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN: prof. Przemysław Śleszyński (kierownik projektu i Komponentu 1), prof. Tomasz Komornicki, prof. Piotr Rosik (kierownicy Komponentu 2), mgr Patryk Duma, mgr Sławomir Goliszek, mgr Łukasz Kubiak, dr Rafał Wiśniewski, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ: dr Robert Guzik (kierownik Komponentu 3), mgr Łukasz Fiedeń, dr Arkadiusz Kocaj, dr Arkadiusz Kołoś, dr Krzysztof Wiedermann

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Temat: rozwój regionalny

Więcej

Autor: Robert Guzik, Arkadiusz Kołoś, Łukasz Fiedeń, Arkadiusz Kocaj, Krzysztof Wiedermann

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Temat: rozwój regionalny

Więcej

Autor: dr hab. Piotr Rosik, prof. dr hab. Tomasz Komornicki, dr Rafał Wiśniewski, mgr Patryk Duma, mgr Sławomir Goliszek

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Temat: rozwój regionalny

Więcej