Cyfrowa Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

W Bibliotece zostały zgromadzone i udostępnione raporty, ekspertyzy, analizy i artykuły dotyczące rozwoju społeczno-gospodarczego Małopolski. Biblioteka Obserwatorium jest kompendium wiedzy o województwie. Znajdujące się w niej publikacje dotyczą najważniejszych obszarów rozwoju regionalnego w tym:

gospodarki

finansów publicznych

ludności

kultury i edukacji

integracji społecznej i równości szans

ochrony środowiska

infrastruktury drogowej i kolejowej

inwestycji finansowanych z funduszy europejskich

nauki i techniki

turystyki, sportu i rekreacji.

Biblioteka została utworzona w celu usprawnienia przepływu informacji. Jest narzędziem upowszechniającym dane i wiedzę na temat Małopolski, a tym samym ułatwiającym projektowanie działań o charakterze strategicznym na poziomie lokalnym i regionalnym. Informacje udostępniane w raportach, analizach i ekspertyzach dają szeroki obraz rozwoju gmin i powiatów w Małopolsce.

Zasoby Cyfrowej Biblioteki

W Bibliotece znajdą Państwo zarówno raporty i analizy zrealizowane przez Małopolskie Obserwatoria, jak i publikacje opracowane przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Ponadto, zostały w niej skatalogowane wydawnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, jednostek administracji publicznej, agend rządowych, a także krajowych i zagranicznych instytutów oraz firm badawczych. Wśród prezentowanych publikacji znajdą Państwo zarówno raporty z badań, analizy, ekspertyzy, ale również biuletyny, podręczniki czy artykuły naukowe i prezentacje.

Publikacje w Bibliotece Obserwatorium Rozwoju Regionalnego są na bieżąco uzupełniane.

Grupy docelowe Cyfrowej Biblioteki 

Głównymi grupami docelowymi Biblioteki Obserwatorium są pracownicy naukowych, regionalnych i lokalnych instytucji oraz urzędów związanych z kształtowaniem polityk publicznych czy wspieraniem działań w różnych obszarach społeczno-gospodarczych.

Jak korzystać z Cyfrowej Biblioteki?

Zasoby Biblioteki można przeglądać dzięki prostemu mechanizmowi wyszukiwania. Wystarczy wybrać jedną z stworzonych kategorii na przykład poprzez wybranie tematu, słowa kluczowego, roku publikacji, rodzaju publikacji, wydawcy czy autora publikacji.

Nowe publikacje w Cyfrowej Bibliotece Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

Tych z Państwa, którzy chcieliby upublicznić konkretne opracowania i tym samym przyczynić się do wzbogacenia zasobów Biblioteki Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego – prosimy o kontakt w formie elektronicznej na adres: morr@umwm.pl.