Biblioteka cyfrowa

Nasza biblioteka zawiera aktualnie ponad 230 publikacji w formie elektronicznej. Wśród nich znajdują się raporty z badań, ekspertyzy, analizy, a także biuletyny i podręczniki dotyczące najważniejszych obszarów rozwoju regionu, takich jak:

 • gospodarka,
 • finanse publiczne,
 • społeczeństwo,
 • inwestycje unijne,
 • nauka i technika,
 • infrastruktura drogowa i kolejowa,
 • ochrona środowiska,
 • kultura i edukacja,
 • turystyka,
 • sport i rekreacja,
 • integracja społeczna i równość szans.

 

Publikacje zostały opracowane przez małopolskie obserwatoria, w tym Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Ponadto w bibliotece zostały skatalogowane wydawnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, innych jednostek administracji publicznej, krajowych i zagranicznych instytutów, firm badawczych, a także agend rządowych.

Jak korzystać z naszej biblioteki?

Zasoby biblioteki można przeglądać bezpośrednio w zakładce „Biblioteka” lub wyszukać za pomocą wyszukiwarki, wybierając jedną z kategorii. Wszystkie publikacje znajdujące się w bibliotece są bezpłatne. Wykorzystanie fragmentów publikacji z naszej biblioteki wymaga podania źródła.

Zapraszamy także do współpracy wszystkich, którzy chcieliby upublicznić konkretne opracowania i tym samym przyczynić się do wzbogacenia zasobów biblioteki Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. W tej sprawie prosimy o kontakt w formie elektronicznej na adres: morr@umwm.pl