Autor: dr hab. Bogusław Plawgo, dr Magdalena Klimczuk-Kochańska, Beata Migut i inni

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Temat: handel zagraniczny

Więcej

Autor: Andrzej Binda

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Temat: fundusze europejskie

Więcej

Autor: Katarzyna Antończak-Świder, Anna Łobodzińska, Agnieszka Nowak

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Temat: społeczeństwo

Więcej

Autor: uczestnicy IX Konferencji Krakowskiej

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Temat: rozwój regionalny

Więcej

Autor: Katarzyna Antończak-Świder, Anna Łobodzińska

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Temat: społeczeństwo

Więcej

Autor: Anna Łobodzińska, Katarzyna Antończak-Świder, Agnieszka Nowak

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Temat: społeczeństwo

Więcej