imigranci

Coraz więcej cudzoziemców pracuje w Małopolsce

Coraz więcej cudzoziemców podejmuje pracę w Małopolsce wynika z raportu Ruch migracyjny w Małopolsce – imigranci z zagranicy, wśród których przeważają Ukraińcy. Napływ imigrantów zarobkowych [...]

czytaj więcej
migranci wewnętrzni

Małopolanie – „regionalni patrioci”

Małopolanie niechętnie opuszczają swój region – wynika z raportu Ruch migracyjny w Małopolsce – migracje wewnętrzne, opracowanego w ramach badania Ruch migracyjny w Małopolsce Województwo [...]

czytaj więcej
losy absolwentów

Losy absolwentów małopolskich szkół zawodowych

Sytuacja absolwentów szkół zawodowych na małopolskim rynku pracy uległa znaczącej poprawie. Skrócił się czas poszukiwania pracy, wzrosła liczba pracujących oraz utrzymała się wysoka liczba uczących [...]

czytaj więcej
migranci-powrotni

Migrant powrotny – przedsiębiorca czy bezrobotny?

Tęsknota za rodziną, krajem, zdrowie własne lub bliskich, kończące się kontrakty, osiągnięcie celów wyjazdu czy ambicje zawodowe to główne czynniki, z powodu których Małopolanie wracają [...]

czytaj więcej
biznes

Małopolski emigrant

Najczęściej z Małopolski wyjeżdżają osoby w wieku produkcyjnym, rozrodczym, posiadające niesamodzielne dzieci, rodziców wymagających opieki, a także osoby dobrze wykształcone i fachowcy. Wyjazdy tych osób [...]

czytaj więcej