man-wearing-blue-blazer-on-business-meeting-picjumbo-com

Instytucje otoczenia biznesu wspierające rozwój gospodarczy w Małopolsce

Głównym zadaniem instytucji wspierających rozwój gospodarczy jest tworzenie sprzyjających warunków do prowadzenia i rozwijania przedsiębiorczości w regionie, co przekłada się na podnoszenia jego konkurencyjności. Instytucje wspierające rozwój [...]

czytaj więcej
photography9

Przedsiębiorczość studentów w Małopolsce

Globalizacja, dynamiczne zmiany ekonomiczno-społeczne oraz rozwój gospodarki opartej na wiedzy wymuszają zmiany postaw wśród studentów. Z badania Przedsiębiorczości wśród małopolskich studentów wynika, że nieco ponad [...]

czytaj więcej
4

Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce 2016

Tempo rozwoju handlu zagranicznego w Polsce i Małopolsce w 2016 r. Na pozycji najważniejszego partnera handlowego umocnili się Niemcy. W porównaniu do 2015 roku wzrosła [...]

czytaj więcej
handel zagraniczny

Potencjał eksportowy przedsiębiorstw w Małopolsce

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego zaprasza do zapoznania się z raportem z badania Potencjał eksportowy przedsiębiorstw w Małopolsce, przedstawiającym obraz małopolskiego eksportu. W publikacji opisano m.in. [...]

czytaj więcej
jeshoots.com

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w województwie małopolskim w 2015 roku

W 2015 roku deklarowane przychody podatników z Małopolski wyniosły 188,5 mld zł, a do­chody 65,8 mld zł. Podatnicy wykazujący przychody tytułem prowadzenia działalności gospo­darczej wykazali [...]

czytaj więcej