handel zagraniczny

Potencjał eksportowy przedsiębiorstw w Małopolsce

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego zaprasza do zapoznania się z raportem z badania Potencjał eksportowy przedsiębiorstw w Małopolsce, przedstawiającym obraz małopolskiego eksportu. W publikacji opisano m.in. [...]

czytaj więcej
jeshoots.com

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w województwie małopolskim w 2015 roku

W 2015 roku deklarowane przychody podatników z Małopolski wyniosły 188,5 mld zł, a do­chody 65,8 mld zł. Podatnicy wykazujący przychody tytułem prowadzenia działalności gospo­darczej wykazali [...]

czytaj więcej
CSR i ekologia

CSR i zachowania proekologiczne małopolskich firm

Daleko posunięte zmiany w środowisku naturalnym od lat są przedmiotem analiz instytucji, które stawiają sobie za cel promowanie działań zmierzających do redukowania negatywnego wpływu działalności [...]

czytaj więcej
man-wearing-blue-blazer-on-business-meeting-picjumbo-com

Zbiory danych podatkowych z Izby Skarbowej jako źródło wiedzy o Małopolsce

Zbiory danych podatkowych z Izby Skarbowej jako źródło wiedzy o Małopolsce Niniejsza analiza informacji na temat złożonych PIT-11 dotyczy przedziału ostatnich dziesięciu lat, a więc praktycznie [...]

czytaj więcej
Leadership-Development-News-Roundup-Teamwork-and-Collaboration-Edition-825x445

Innowacyjność i działania badawczo-rozwojowe wśród małopolskich przedsiębiorstw. Działalność wynalazcza w Małopolsce

Innowacje stanowią rdzeń nowoczesnych strategii wzrostu gospodarczego. Obserwuje się dynamiczne przesuwanie struktur rozwiniętych gospodarek w kierunku przemysłów i usług bazujących na wiedzy. Kluczem do konkurencyjności [...]

czytaj więcej