Leadership-Development-News-Roundup-Teamwork-and-Collaboration-Edition-825x445

Innowacyjność i działania badawczo-rozwojowe wśród małopolskich przedsiębiorstw. Działalność wynalazcza w Małopolsce

Innowacje stanowią rdzeń nowoczesnych strategii wzrostu gospodarczego. Obserwuje się dynamiczne przesuwanie struktur rozwiniętych gospodarek w kierunku przemysłów i usług bazujących na wiedzy. Kluczem do konkurencyjności [...]

czytaj więcej

Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce 2014

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego przedstawia opracowanie  „Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce 2014” dotyczące międzynarodowej wymiany handlowej Małopolski i Polski w 2014 roku. Wymiana handlowa stanowi ważną część [...]

czytaj więcej
internet_business_phone_bundle--(GetOriginal)

Zarządzanie Strefami Aktywności Gospodarczej. Podręcznik dobrych praktyk.

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego na podstawie raportu pt. „Strefy Aktywności Gospodarczej w Małopolsce. Aktualny stan i plany” przygotowało podręcznik „Zarządzanie Strefami Aktywności Gospodarczej. Podręcznik dobrych praktyk”. Podręcznik [...]

czytaj więcej
tz

Turystyka zdrowotna w województwie małopolskim

Głównym celem badania „Turystyka zdrowotna w województwie małopolskim” była diagnoza stanu obecnego oraz perspektyw rozwoju turystyki zdrowotnej w województwie małopolskim w kontekście znaczenia dla regionalnej gospodarki. [...]

czytaj więcej
ediscovery-revew-costs

Lokalne specjalizacje gospodarcze w powiatach i gminach województwa małopolskiego

Głównym celem analizy „Lokalne specjalizacje gospodarcze w powiatach i gminach województwa małopolskiego” było określenie najważniejszych kierunków działalności gospodarczej gmin województwa małopolskiego, poprzez wyznaczenie ich specjalizacji. [...]

czytaj więcej